88% от брутния продукт идва от частния сектор

През 2004 г. частният сектор е произвел 88 процента от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, а привлечените чуждестранни инвестиции в страната са достигнали 9.2 на сто от БВП. Това съобщи в четвъртък министърът на икономиката Милко Ковачев, по време на семинар за финансирането на малкия и среден бизнес в България и в региона на Югоизточна Европа.

Поредният доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) отчита подобряване в достъпа на финансиране и данъчната политика за сектора на малките и средни предприятия в България. Докладът, изготвен в сътрудничество с Инвестиционната харта към Пакта за стабилност, бе представен от Антонио Фанели, главен администратор на инвестиционната харта.

Докладът разглежда изпълнението на политиките по отношение на малките и средни предприятия в девет страни от Югоизточна Европа.

За България се посочва, че най-голямо подобрение през 2004 г. спрямо предходната 2003-та има в банковия сектор, където са намалели лихвите по кредитите за малки и средни предприятия.

Положителна оценка се дава и на бизнес режимите, но предприемачите очакват по-голямо подобрение през 2005 г. Бизнесът очаква и подобряване на достъпа до информация и възможностите за консултации, както и за участие в изготвянето на държавната политика в сектора малки и средни предприятия.

Според доклада няма прогрес в подобряване на институционалната среда и публично-частното партньорство. При консултантските услуги и създаването на бизнес инкубаторите не е настъпила промяна в сравнение с 2003 г.

Сред препоръките е сътрудничество между образованието и бизнес сектора. В документа се посочва, че достъпът на малките и средните фирми до новите технологии не отговаря на нуждите на пазара на труда. Препоръчва се още чрез инвестиционни фондове да се даде възможност за инвестиции за подобряване на производството.

Споделяне

Още от Бизнес