978 млн.евро преки чужди инвестиции за полугодието отчете БНБ

978.6 млн.евро или 5% от Брутния вътрешен продукт са преките чуждестранни инвестиции в България за първото полугодие на 2004 г., показват оповестените в понеделник предварителни данни на БНБ.

В сравнение със същия период на миналата година, инвестициите са нараснали с 327.2 млн.евро.

55% от чуждестранните инвестиции или 538.3 млн.евро са привлечен дялов капитал, като 242.9 млн. от тях са от приватизационни сделки. През първата половина на миналата година по този показател са отчетени 192.2 млн.евро чуждестранни инвестиции, 31.7 млн. от които от приватизационни сделки.

От БНБ уточняват, че ръстът на дяловия капитал се дължи основно на средствата от приватизацията на БТК, както и на увеличението на капитала на дружеството, чрез което се смени собствеността на 40% от първият мобилен оператор МТел.

Привлеченият нетен друг капитал - промяна в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити - е в размер на 381.8 млн. евро. Това е с 38.7 млн. евро по-малко от същия период на 2003-та.

Реинвестираната печалба възлиза на 58.5 млн. евро, което е с 19.7 млн. повече в сравнение с първата половина на 2003 г.

По страни, за периода януари - юни 2004 г. най-много инвестиции са привлечени от Австрия (35.5% от общия размер), Холандия (18.4%) и Люксембург (18.0%).

От БНБ съобщават още, че привлечените през първата половина на 2004 г. преки чуждестранни инвестиции покриват на 103.4% дефицита на текущата сметка за същия период, докато през първата половина на 2003 г. инвестициите са покривали 70.7% от дефицита.

За първата половина на тази година дефицитът по текущата сметка е в размер на 946.5 млн.евро или 4.9% от Брутния вътрешен продукт. За януари - юли 2003 г. дефицитът е бил 922 млн.евро или 5.2% от БВП.

Търговското салдо за полугодието стига минус 1.3 млрд.евро (6.7% от БВП), като се влошава с 362.2 млн. в сравнение със същия период на миналата година.

Износът за първите шест месеца се е увеличил с 11.1% до 3.61 млрд.евро, в сравнение с периода януари - юни 2003 г. При вноса увеличението е със 17.3% до 4.91 млрд. евро.

В предаването "Бизнеспул" на Mediapool и радио "Нова Европа" Мариела Ненова от БНБ коментира, че въпреки тенденцията за поскъпване на еврото спрямо долара, българският износ продължава да нараства с високи темпове. Това означава, по думите ѝ, че българските производители разширяват пазарния си дял в чужбина. Шефът на дирекция "Икономически изследвания и прогнози" на БНБ допълни, че фиксирането на лева спрямо еврото е имало изключително благоприятен ефект за динамиката на българската икономика, която от 1998 г. насам бележи постоянен ръст.

През първото полугодие на тази година валутните резерви на БНБ са се увеличили със 782.8 млн.евро в сравнение със същия период на 2003 година, съобщиха още от Централната банка.

Споделяне

Още от Бизнес