Административната тежест за бизнеса намаляла с 14.6 млн. лв.

Административната тежест за бизнеса намаляла с 14.6 млн. лв.

Годишните икономии на бизнеса от облекченията на административната тежест, приети от правителството в края на май, ще са 14.6 млн. лв. Това отчете Министерският съвет, който прие на редовното си заседание отчет към 30 юни 2015 г. за изпълнението на Третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто за периода 2015-2017 г.

От правителствената пресслужба припомниха, че планът съдържа 129 мерки за облекчаване на бизнеса като намаляване на срока за предоставяне на административни услуги, опростяване на процедурата и отпадане на изискуеми документи, разработване на инструкции и образци на документи и публикуването им на интернет страниците на съответните институции, подаване на документи по електронен път, обмен на информация между институциите по служебен път, разработване на стандартни дефиниции в законодателството.

Обобщените резултати показват, че четири мерки са изпълнени преди приемането на плана на 27 май 2015 г., а пет от мерките, които са от компетентността на Министерството на земеделието и храните, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, са изпълнени предсрочно.

Сред най-важните изпълнени мерки са опростяването на процедурите и създаването на възможност за подаване на документи по електронен път в Министерството на земеделието и храните, внедряването на информационно-комуникационна система за взаимодействие на Агенцията по заетостта с частните трудови посредници, както и разработването на електронна услуга, позволяваща обмен на информация по служебен път между Национална агенция за приходите и други държавни институции за наличие или липса на данъчни задължения.

Отговорните институции са предприели действия и по отношение на неизпълнените мерки от първия и втория план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса, за които са приети нови срокове за изпълнение - до края на 2015 г. и 2016 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?