Административни реформи свили със 125 млн. лв. годишните бизнес разходи

Административни реформи свили със 125 млн. лв. годишните бизнес разходи

В резултат на нови мерки за намаляване на административната тежест, въведени през май 2015 г., бизнесът е икономисвал по близо 125 млн. лв. годишно. Това сочи приетият от правителството в сряда отчет за изпълнението към края на декември 2017 г. на Третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса.

Изпълнението на набелязаните в документа действия трябваше да свие с 30 на сто или със 144.5 млн. лв. годишните разходи на икономическите субекти, но всъщност постиженията са по-ниски заради това, че не са изпълнени всички планирани мерки.

Правителството отчита също така, че има все още непредприети действия за административни реформи, които са били заложени в Първия и Втория план. То си е поставило нов срок за изпълнението им – до края на 2018 г.

Третият план за действие съдържа 130 мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, но от него реално са били приложени 97, което е довело до намаление на разходите с 26 на сто вместо с планираните 30% .

 В периода 1 юли – 31 декември 2017 г. са изпълнени 18 мерки от компетентността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на икономиката. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла със 156 хил. лева годишно, посочва се в цитирания от правителствената пресслужба доклад.

В същото време в отчитания период вече са били изпълнени 43 от забавените мерки във Втория план за административната реформа. Сред тях е планираният портал за информация и електронни услуги на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), който вече е разработен и трябва да стане достъпен за потребителите до края на юли 2018 г.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?