Административните услуги за граждани и бизнеса се улесняват

Административните услуги за граждани и бизнеса се улесняват

Административните услуги за граждани и бизнеса се улесняват, след като правителството одобри промени в Наредбата за административното обслужване.

Промените дават възможност на гражданите и бизнеса да подават исканията си за административни услуги към една единствена администрация, стига тя да участва в съответното производство за комплексна административна услуга.

Тази мярка позволява искането да се подаде до орган, който териториално е най-близо до тях.

Например, услуга, извършвана от централната администрация, може да се заяви в областната или общинска администрация, както и в териториалните звена на централната администрация, ако те участват в процедурата по комплексно административно обслужване.

С допълнение в Наредбата се урежда взаимодействието между различните административни органи при комплексното административно обслужване.

Изрично е посочено, че административният орган, пред който е подадено искането за услуга, е този който проверява наличието на документацията, посочена от заявителя в заявлението, изготвя необходимата информация и доказателствени средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган, и изпраща до него преписката с уточнение за начина, по който заявителят ще получи индивидуалния административен акт.

Въвеждат се разпоредби административният орган да не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него.

Създава се възможност освен писмено, услугите да се заявяват и устно. Това ще представлява облекчение за хора с увреждания, възрастни хора, чужденци.

Въвежда се възможност исканите индивидуални административни актове да бъдат изпращани от съответния орган до заявителя по пощата, което ще направи административните услуги много по-достъпни за сънародниците ни в чужбина и живеещите в малки населени места.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?