Административно звено ще отговаря за биомасата и биогоривата

Административно звено ще отговаря за биомасата и биогоривата
Предстои да се създаде администрация,  която ще отговаря за производството на биомаса и биогорива у нас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и горите, към което ще се сформира въпросното звено. Това се налага във връзка с интереса към производството на енергийни култури, което ще се субсидира от Европейския съюз.

Предвижда се помощ от 45 евро за хектар за производство на растителна суровина за производство на енергия, припомни зам.-министърът на земеделието и горите Димитър Пейчев през енергиен форум в София. Финансирането обаче е за максимум 2 млн. хектара за всички държави от ЕС.

Пейчев добави, че директните безвъзмездни плащания от ЕС ще стават по три мерки, заложени в програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Това са "Диверсификация в неземеделски дейности", "Помощ за създаване и развитие на неземеделски бизнес" и "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти".

Плащанията са пряко обвързани с обема и крайната реализация на произведената земеделска продукция. Те покриват всички видове земеделски култури, при условие, че са предназначени основно за производство на биогорива.

Близо 5 милиарда  евро са заделените средства за развитие на селските райони, рибарството  и аквакултурите и това е огромен ресурс за мащабите на България, заяви министър-председателят Сергей Станишев при откриването на семинара „Бъдете активни” във Велико Търново. От изключително значение е, че и земеделските производители, и бизнеса, и общините ще бъдат бенефициенти по този проект, допълни премиерът.  

Подпомагането за развитието на селските райони ще се извършва по 22 мерки в четири направления - „Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор”, „Подобряване на околната среда и селската природа”, „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” и оста „Лидер” за изпълнение на местни стратегии за развитие в селските райони.

На форума във Велико Търново министърът на земеделието и горите Нихат Кабил призова потенциалните ползватели на средствата от европейските фондове да са по-активни.

Само през вчерашния ден са регистрирани нови 730 000 дка, заедно с подадените заявления за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, обяви Кабил.

За да могат да се регистрират повече обработваеми площи за европодпомагане, бе променен регламентът и нивите могат да се впишат със заявленията за искана субсидия. Досега за финансиране от ЕС са заявени 27 264 600 дка, а земеделските стопани, подали заявление за подпомагане са вече 58 600.

На форума участваха и министърът на финансите Пламен Орешарски, министърът на икономиката Румен Овчаров, министърът  на регионалното развитие Асен Гагаузов, министърът на транспорта Петър Мутафчиев, министърът на държавната администрация  Николай Василев и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

Споделяне

Още от Бизнес