Адвокати са недоволни от почти всичко в столичните съдилища

Защитниците искат уважение, е-правосъдие и случайно разпределение на делата

Адвокати са недоволни от почти всичко в столичните съдилища

Столичните адвокати са силно недоволни от правораздаването, организацията и липсата на полагащото им се уважение в съдилищата в София. Това става ясно от писмото на Столичната адвокатска колегия до Министерството на правосъдие, в която има над 50 оплаквания и предложения за подобряване на работата на съдебната система в столицата.

Писмото започва с изброяване на затрудненията в работата на адвокатите, които са причинени от деловодствата. Те признават, че е особено труден достъпът до делата в районния и в градския съд в София. Това прави много трудно, а понякога и невъзможно, сдобиването с преписи от документите по процесите. Софийският районен съд неведнъж е отправял искания до ВСС за увеличаване на броя на съдебните служители заради прекомерната си натовареност.

Голям проблем е, че често по делата липсват каквито и да е данни относно определянето на съдията-докладчик на принципа на "случайното разпределение", сочат адвокатите. Те припомнят и за стария проблем с насрочването на много дела за един и същи ден и час. Емблематичен пример в това отношение е Върховният административен съд.

Обратно, в Софийския градски съд съдебни заседания се насрочват през 6-7 месеца в нарушение на принципа за разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Адвокатите се оплакват от липсата на звуко или видеозаписи от съдебните заседания. Това може да доведе до големи проблеми, когато в протоколите от съдебните заседания се впишат неверни обстоятелства.

Адвокатите като цяло са недоволни от състоянията на сайтовете на съдилищата в София. Електронните услуги почти не се предоставят. "Практически в почти всички съдилища в София липсва електронен достъп до документите по делата, защото не се създават електронни досиета", се казва в писмото на адвокатите.

Извън досиетата обаче районният и градския съд нарушават закона, защото не публикуват своевременно на своите страници съдебните решения със заличени лични данни. Проблемът е сериозен, защото общият регистър на съдебните решения в страната е почти празен. В него са публикувани до 10% от всички съдебни решения.

Адвокатите се оплакват от неефективната работата на деловодствата, неудобните адвокатски стаи, остарялото оборудване на съдебните зали и липсата на дежурни гишета в Софийския градски съд. Голяма мъка за адвокатите е грубото и неуважително отношение към тях от страна на съдебните деловодители. Те се оплакват и от лошото отношение на някои съдии.

"Нарушава се един от основните принципи в Кодекса за етично поведение на българските магистрати за вежливост и толерантност към страните и техните адвокати. По време на провежданите съдебни заседания, не се отдава дължимото на адвоката уважение", оплакват се столичните адвокати.

Те сигнализират за ненормалната практика в сградата на някои съдилища да има офиси на банки, които не обслужват съда.

"Тази практика е очевидно порочна и показва нагледно, че съдебната система действа в ущърб на всички граждани, които неоснователно заплащат големи комисионни на банките за извършването на изкуствено създаден междубанков превод. Не е ясно защо беше закрит банковия офис на БНБ в Софийския градски съд, чрез който на изключително достъпна цена за междубанков превод се правеха преводи по сметки на всички съдилища в София", се казва в писмото.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?