Адвокати съдят ЕС за липса на прозрачност в областта на биогоривата

Група адвокати, занимаващи се със защита на околната среда, съдят ЕС за предполагаеми опити за ограничаване на достъпа до информация и за липсата на прозрачност в ЕС относно политиката на общността в областта на биогоривата, съобщава EUObserver във вторник.

На 20 септември компания "КлайънтЪрт" (ClientEarth) заведоха дело срещу ЕК в Общия съд на ЕС в Люксембург, обвинявайки институцията, че не е предоставила достъп до "документи, съдържащи информация, която не е била разкрита по отношение на отрицателните въздействия за климата от широко разпространеното използване на биогорива".

Делото се отнася до противоречиво изследване на използването на биогорива, като адвокатите твърдят, че то е било манипулирано от комисията.

През април Международният научно-изследователски институт за политиката за храните публикува изследване, което подсказва, че политиката на ЕС по отношение на биогоривата ще намали емисиите на въглероден диоксид. По-късно стана ясно, че изследването се основава на погрешни допускания, включени по искане на енергийния отдел в ЕК.

От "КлайънтЪрт" заявиха, че са решили да заведат делото, след като били пренебрегнати неколкократните им призиви да видят електронните писма, свързани с направените в доклада промени.

ЕС иска поне 10% от енергията за шосейния и железопътния транспорт през 2020 година да идват от възобновяеми източници, като биогоривата първоначално са приветствани като основна част от стратегията за намаляване използването на изкопаеми горива.

Въпреки това се поставят все повече въпроси. Неотдавна доклад на Световната банка заяви, че политиките на ЕС и САЩ по отношение на биогоривата са довели до това много земи в Африка и в други развиващи се райони да бъдат заети с отглеждане на култури за производство на биогорива, като преди тези земи са били използвани за производство на храни.

Други проучвания показват, че желанието за отглеждане на култури за биогорива е допринесло и за обезлесяването на определени райони.

Адвокатите ще съдят Съвета на министрите за предполагаем отказ за достъп до документи. Става дума за плановете на ЕС да направи преглед на законодателството за "достъп до документи", което е от 2002 година.

Споделяне

Още от Бизнес