Адвокатите се оплакват на омбудсмана от Търговския регистър

Адвокатите се оплакват на омбудсмана от Търговския регистър

Общо 64 адвокати написаха отворено писмо до омбудсмана Мая Манолова, в което се оплакват от практиките в Търговския регистър. Адвокатите твърдят, че длъжностните лица по регистрацията използват практики на "ръба на закона", които създават усещането, че Търговският регистър работи предимно за събиране на такси от фирмите.

В писмото се настоява Мая Манолова да се намеси и да предложи законови промени, които да прекратят "своеволията". Не е ясно защо адвокатите не се обръщат директно до парламента. От писмото се разбира, че адвокатите смятат бившия шеф на правната комисия Данаил Кирилов (сега правосъден министър) за некомпетентен.

Адвокарите разказват, че преди време, когато регистрацията на търговците е била към окръжните съдилища, положението е било значително по-добро.

"Тогава делото се разпределяше на един съдия и ако той намери пропуски в представените документи, разпорежда какво още е необходимо да се добави и след изпълнението на указанията му вписва по партидата на дружеството заявените промени. С въвеждането на Търговски регистър това стана невъзможно", разказват адвокатите.

Проблемът е, че едно вписване минава през няколко души.

"След като едно длъжностно лице по регистрацията е написало указания, друго разглежда (случая) и се произнася по поисканите от предходното длъжностно лице документи и постановява отказ без да се интересува, че указанията на колегата му са изпълнени", се казва в протестното писмо до омбудсмана.

Адвокатите разказват, че някои служители в Търговския регистър си позволяват да дават дори указания по заявленията за вписване.

"Регистърното производство се е превърнало в машина за произвеждане на откази от вписване на заявените фирмени промени. Безконтролно и безнаказано се издават противоречиви откази и указания, невъзможни за изпълнение. Изисква се от заявителят задължително да представи Учредителен акт със заличени лични данни, а в същото време на самия сайт на Търговския регистър пише, че заявявайки личните си данни публично, се счита, че заявителите са ги предоставили доброволно“, разказват адвокатите.

Те искат да се въведе дисциплинарна отговорност и глоби за длъжностните лица по регистрацията, които извършват подобни действия. Агенцията по вписванията все още няма официален коментар по въпроса.

Споделяне

Още от България