Адвокатската гилдия оспори промени, свързани с правото на защитата

Парламентарната комисия за борба с корупцията и Висшият адвокатски съвет разкритикуваха в четвъртък предложения на Висшия съдебен съвет (ВСС) за борба с бавното правораздаване. Докладът анализира забавянето на 17 дела от обществен интерес и предлага законодателни мерки.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска смята, че ВСС не цитира факти и конкретни дела, а препоръчаните мерки са хаотични. Независимият депутат Елеонора Николова пък отбеляза, че в доклада няма сериозни изводи и аргументация, а "някакви общи впечатления" и е "обиден". По думите ѝ, ако това е реалното отношение на ВСС към проблемите в съдебната власт, може да се очакват още негативни доклади от Европейската комисия.

Според Даниела Доковска, въпреки че в доклада се говори за "злоупотреба с правото на защита", ВСС не е уведомил Висшия адвокатски съвет за констатирани дисциплинарни провинения от страна на адвокати по конкретни дела, въпреки че именно адвокатският съвет има правомощия да инициира дисциплинарни дела срещу виновните лица. Освен това ВСС не е обявил кои са конкретно проверените 17 дела.

Според ВСС най-честият похват за неоправданото удължаване на делата е спекулирането със здравословното състояние на подсъдимите, а в същото време няма нито едно образувано дело за неверни болнични листове, за да се направи подобно заключение, каза Доковска.

В доклада е записано още, че не са редки и случаите, в които "от тактически съображения подсъдимият упълномощава само един адвокат за свой защитник". Според Доковска обаче в света няма нито една държава, която да задължава подсъдимия да си ангажира повече от един защитник. Освен това срещу България има много осъдителни решения на Европейския съд в Страсбург, а това означава, че причините за забавянето на делото са извън поведението на подсъдимия и неговата защита.

Предлаганата промяна, според която адвокатът да има право най-много два пъти да поиска отлагане на делото поради заболяване, а при трети случай да посочи свой заместник и ако не направи това, съдът да назначи служебен защитник, не подхожда на правова държава и игнорира правото на защита и логиката на процеса, посочва Доковска в писмените възражения към предлаганите мерки.

Затова "направеното предложение е от естество наистина да блокира окончателно наказателния процес", а отделно от това, посоченият адвокат - "заместник" има право и е длъжен да се запознае с делото и това ще доведе до неговото отлагане.

Докладът предлага още в случай, че подсъдимият реши да оттегли пълномощията си от защитника си и да упълномощи друг такъв, да направи това най-късно пет дни преди насроченото заседание, а ако не извърши това, съдът може да назначи служебен защитник.

Според Доковска това предложение е абсолютно неразбираемо, тъй като не е ясно какво ще стане, ако причината за оттегляне на пълномощията възникне три дни преди процеса или по време на съдебното заседание.

Сред препоръчваните от доклада мерки е и провеждането на ежемесечни съвместни заседания на окръжно ниво между съда, прокуратура и следователите, на които да се анализират причините за прекратяване и връщане на делата от съдебна фаза.

В четвъртък обаче представителят на ВСС Цони Цонев също отбеляза, че това предложение не е уместно. Според него и предложението да им специализирани съдебни състави, които да разглеждат приоритетно дела с особен обществен интерес, може да се реализира само в най-големите съдилища.

Споделяне

Още от България