Адвокатски протести може да блокират съдебните дела от догодина

Адвокатски протести може да блокират съдебните дела от догодина

Адвокати планират ефективни протестни действия от началото на следващата година с искане за промяна в Закона за адвокатурата, съобщи в понеделник председателят на кюстендилската адвокатска колегия Васил Иванов, цитиран от БТА. Той уточни, че протестите ще се изразяват в неприсъствието на адвокатите в съдебни заседания по наказателни и граждански дела, което ще доведе до тяхното отлагане.

 

Те настояват Законът за адвокатурата да описва детайлно всички дейности, които могат да се извършват само от адвокати.

 

"Ако те бъдат извършвани от други лица, тези лица трябва да носят своята административна отговорност", каза Иванов. Според него промени са необходими и по отношение на начините на избор на управителните органи на адвокатурата и в частност Висшия адвокатски съвет (ВАС).

 

Промените в закона, с които Mediapool разполага, постановяват широк кръг от дейности, които могат да се изпълняват от адвокатите. Това са даване на консултации и становища правни въпроси, изготвяне на нотариални покани справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях.

 

Включва се още изготвяне на нотариални покани, молби за приемане и отказ от наследство, книжа за вписвания в имотния регистър, изготвяне на договори, нотариални актове и завещания и изпълнение на завещания. Адвокатите ще могат да управляват имущество, да пазят описано или дадено в обезпечение имущество.

 

Те ще могат да изготвят и подават документи за вписване, както и на промени в обстоятелствата на фирми, да изготвят книжа за пред съда, да защитават правата и законните интереси на лицата пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред други физически и юридически лица.

 

Промените в закона дават право на адвокатите да извършване всякакви други действия, свързани с правно съдействие и защита свободите, конституционните права и законни интереси на българите.

 

В същото време промените в Закона за адвокатурата постановят, че адвокатските книжа и документи са неприкосновени и не подлежат на изземване от властите. Проектозаконът постановява, че разговорите между адвокат и клиента му не могат да се записват.

 

Адвокат Иванов обясни, че общо 17 от общо 28-те колегии в страната са приели решения, с които са подкрепили исканите промени.

 

Той съобщи, че като алтернатива на настоящия Висш адвокатски съвет ще бъде създадена и Асоциация на адвокатите в България. Тя ще бъде сдружение с нестопанска цел, която ще защитава професионалните права на адвокатите в страната, а управителното ѝ тяло ще се състои от председателите на всички районни адвокатските колегии.

 

"Така ще оказваме натиск върху ВАС, за да работи повече за интересите на българската адвокатура, защото настоящия и досегашните не работеха достатъчно в тази посока", каза Иванов.

 

Адвокатите в страната настояват за промени и в други закони, засягащи работата на нотариусите и на частните съдебни изпълнители, в Гражданския процесуален и в Наказателно-процесуалния кодекс.

 

Васил Иванов съобщи още, че Кюстендил ще бъде домакин на националната конференция на адвокатите в страната, която ще се състои на 13 и 14 декември. На нея ще бъдат приети измененията, предложени от адвокатските колегии, засягащи промените в Закона за адвокатурата, след което те ще бъдат внесени в парламента.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?