Аерокосмически център ще предупреждава за бедствия и аварии

Аерокосмически център ще предупреждава за бедствия и аварии

Първият център за аерокосмическо наблюдение в България бе открит в понеделник в сградата на Национална служба “Гражданска защита” от премиера Сергей Станишев и министъра на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем.

Центърът е изграден от министерството при бедствия и аварии за прогнозиране, ранно предупреждение и мониторинг на природни бедствия и аварии в национален мащаб. Той ще приема и обработва аерокосмически данни, като целта е да се контролира в реално време възникването на извънредни ситуации в страната и в региона.

Модерният център е изграден от фирма "Контракс" ООД и е на стойност 1 325 447 лв.  В него има седем работни места.

Освен прогнозиране и ранно предупреждение за природни бедствия, с аерокосмическата станция ще може да се откриват и следят полски и горски пожари, свлачища, наводнения, топене на снежна покривка. Ще може да се прави и мониторинг на горска и растителна покривка, оценка на загубите на дървесина, състояние на земното покритие, влажността на почвата и ерозия, акваторията на Черно море, крайбрежната зона, атмосферните замърсявания.

Получаваната информация ще позволи вземане на правилни управленски решения при възникване на кризи, природни бедствия и промишлени аварии и ще спомогне за определяне риска и щетите при извънредни ситуации и ефективността на възстановителните дейности, обясниха от министерството на Емел Етем.

Един от приоритетите при формирането на това правителство преди близо две години беше подобряване на работата за защита на населението при природни бедствия, обясни от своя страна премиерът при откриването на центъра.

Влагат се средства за изграждане на система, чрез която биха се предотвратили човешки жертви  и биха се намалили материални щети, посочи от своя страна Етем.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?