AES припомни, че ТЕЦ-ът в Гълъбово отговаря на еконормите

ТЕЦ "AES Гълъбово” е направила всички необходими инвестиции в сероочистващи инсталации и подобряване на технологиите за намаляване изхвърлянето на вредни газове в атмосферата. Това припомниха от топлоцентралата във вторник по повод публикации от миналата седмица, че дружеството е сред въглищните мощности, които трябва да инвестират в намаляване на парниковите си емисии, за да се размине страната ни със завеждане на дело заради неспазване на изискванията за намаляване на въглеродния двуокис във въздуха.

 

След приет в сряда от правителството план с мерки за намаляване за намаляване на изхвърляните от горивните инсталации въглеродни емисии сред ТЕЦ-овете нарушители бе наредена и другата американска централа в комплекса "Марица Изток" – ТЕЦ "КонтурГлобъл Марица Изток -3", откъдето също заявиха, че спазват екологичните изисквания.

 

На практика тези две въглищни централи са единствените у нас, които напълно спазват европейските екозисквания за очистване на сердния двуокис и димните газове от производството си.

 

От AES допълват, че прилагат най-добрите световни технологии, които гарантират оптималното управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазването на почвите и подземните води, съгласно изискванията на европейското и българското законодателство.

 

Пуснатата в експлоатация в началото на 2011 г. ТЕЦ "AES Гълъбово" е проектирана да пречиства над 95 на сто от изхвърляния серен двуокис и няма възможност за т.нар. байпас (заобикаляне) на сероочистващите инсталации. Така димните газове се изпускат в атмосферата само след като са преминали през тях и ако евентуално сероочистките спрат работа, се изключва автоматично електропроизводството, посочват от компанията.

 

Тя заявява още, че и по никакъв начин не надхвърля определената ѝ квота емисии.

 

"В допълнение, всички прахообразни материали (варовик, вар, натриев карбонат) и отпадъци (летяща пепел, гипс) се съхраняват в силози, оборудвани с обезпрашителни системи. Димните газове се пречистват от серния диоксид и прах и се изпускат през охладителната кула на топлоцентралата, като мерките за предотвратяване на запрашването отговарят на най-строгите изисквания на световните стандарти", пише още в съобщението на дружеството.

Споделяне

Още от Бизнес