АЕЦ “Белене” е проект “вампир” за българската икономика

АЕЦ “Белене” е проект “вампир” за българската икономика

АЕЦ “Белене” е многомилиарден рисков проект, таящ възможност за увеличаване на разходите и времето за строителството, задушаващ развитието на останалите енергийни сектори и изсмукващ ресурсите на икономиката ни. Това заяви Георги Касчиев, бивш председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели (сега Агенция за ядрено регулиране), който в момента работи във Виенския университет. В сряда той взе участие в дискусия за енергийната независимост на  страната, организиран от фондация “Демокрация”.    

Практиката сочи, че само един от три мащабни проекта се реализират успешно. Парите, които ще се влагат седем години за строежа на “Белене”, само ще трупат лихви, без да носят дивиденти, като при това е много вероятно първоначалната инвестиция от 4 млрд. евро да стигне 6 млрд. евро до въвеждането в експлоатация на бъдещата ядрена централа, посочи Касчиев.

При старта на АЕЦ ”Белене” не е отчетено икономическото и демографско развитие на страната, според чиито прогнози населението на България ще е около 5 млн. души, което означава  свиване на потреблението, посочи експертът. Според него не е предвидено и развитието на водноелектрическите централи и на проектите за рехабилитацията на мощности във въглищните централи в комплекса “Марица Изток”.

Излишни ядрени мощности

ТЕЦ-овете “Марица Изток” 2 и 3 през 2008 г. ще увеличат мощностите си и ще произвеждат 1-2 млрд. квтч, А ТЕЦ “Марица Изток” 1 ще въведе нови мощности за 3-3,5 млрд. квтч, отделно италианската компания “Енел” иска да строи още 670 МВ мощности на площадката на ТЕЦ “Марица Изток” 3, припомни Касчиев, който е сред малкото изключения в българското енергийно лоби, което по правило е настроено проядрено и проруски.

Според него не е оценен и капацитетът на топлофикациите за изграждане на когенерации, чрез които може да се произвеждат още 2-3 млрд. квтч ток чрез още 400-600 МВ инсталирани под формата на парогенераторни надстройки. По думите му така ще се задържи и цената на парното, заради преференциалното изкупуване на тока, произвеждан по този начин.  

Заявленията за необходимостта от “Белене” бяха за 2010-2011 г., а сега сроковете се преместват за 2013-2014 г. при положение, че никой засега не знае къде ще се пласира токът от бъдещата атомна централа след период, в който съседните ни страни ще са въвели в експлоатация 4000 МВ., допълни Касчиев.

“Спекулира се с дефицита, който в момента изпитват съседките ни, те си имат своето планиране в енергетиката”, каза експертът.

Като аргумент за това, че няма нужда от АЕЦ ”Белене” Касчиев посочи статистика, според която за последните 10 години ядрените реактори в света са нараснали с няколко ниски процента. Ядреният ренесанс, за който така се говори, съществува само в Азия, където енергийните нужди растат и там са 2/3 от новите обекти. В Европейския съюз през 2003 г. е имало 142 реактора, сега те са 135 и ще намаляват, заяви той.

Бившият шеф на ядреното регулиране цитира изследванията, според които от 104 реактора в САЩ при 74 мощности, планираните разходи са скочили 200 процента. В същото време възвръщаемостта на тези инвестиции е с продължителност между 25 и 40 години, а натрупаните при експлоатацията ядрени отпадъци се чистят за много по-дълъг период.

Такъв мегапроект в ядрения подсектор няма да позволи на останалите енергийни сектори да се развият, той ги задушава и ще изсмуче и ресурси от строителството, което има да изпълнява и инфраструктурни проекти за 10 млрд.евро, смята Касчиев.

Игнорираме енергоспестяването и възобновяемите източници

В световен мащаб се планира по-широко използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като биогорива и ВЕЦ, както и развитие на въглищните централи и използването на природен газ. Планираният ръст за използването на ВЕИ в производството на енергия е 17 на сто годишно, като САЩ акцентират върху развитието на въглищни централи и природния газ, каза експертът.

Факт е обаче, че в началото на годината около шоковото поскъпване на суровия петрол, американският президент Джордж Буш заяви, че трябва да се насочат инвестиции към изграждането на нефтопреработвателни и ядрени мощности, за да се преодолее зависимостта на американската икономика от нефта.

У нас при обявяването на проекта за “Белене” не е отчетено това, че в момента има над 300 заявки за изграждане на микро ВЕЦ-ове, както и това, че благодарение на частните инвеститори в следващите години ще бъдат въведени между 400 и 600 МВ мощности от ветрогенератори, заяви още Касчиев.               

Той разкритикува липсата на държавна политика за използването на биогоривата, а евродиректива предвиждала да се постигнат 8 процента енергопроизводство от биодизел и др.

Всъщност само преди седмица Министерски съвет одобри проектозакон за насърчаване на инвестициите във възобновяеми източници. Касчиев обаче е прав за това, че единственият стимул за използването на този вид енергия е по-високата изкупна цена на тока, произвеждан от ВЕИ в сравнение с конвенционалните горива.

4 млрд. квтч потъват годишно в нищото

Касчиев обърна внимание и на това, че политиката на Европейския съюз е за въвеждането на енергоспестяващи мерки, а у нас енергоемкостта на производството продължава да е около10 пъти по-висока от средните енергийни разходи в Европа.  В ЕС загубите по преноса на електроенергия са 5 процента, а у нас -15 на сто, и ежегодно незнайно къде потъват около 4 млрд. квтч, посочи експертът.

Вносът на ток – тема табу

Касчиев акцентира върху  политиката да се налага табу върху темата за внос на електроенергия. “Украйна изнася за Русия ток за 2 евроцента за квтч, а ние се страхуваме и да помислим за това, независимо че токът от “Белене” ще е около 3,8 евроцента”, каза той.

Експертът изрази и учудването си от това, че “Франция, която разполага с всички компоненти за изграждане и експлоатация на атомни централи, калкулира цена от 4,6 евроцента за квтч, а България, на която освен технологии, ще ѝ се налага да внася и работна ръка, обявява цена от 3,8 евроцента”. Той изрази и мнението си, че България залага ниски капиталови  и експлоатационни разходи за “Белене”, които според него всъщност ще са по-високи.

“Ако началната инвестиция е сравнително ясна, то цената по кредитите е абсолютно неизвестна”, заяви Касчиев. Според него за “Белене” не може да се постигне по-ниска от 10 на сто лихва по заемите за строежа, защото е намален кредитният рейтинг на НЕК именно заради строежа на АЕЦ ”Белене”. Изключено било и получаването на синдикиран заем. Само Финландия досега била получила такъв от Дойче банк, но срещу гаранции за собствеността и осигурени клиенти, каквито бъдещата АЕЦ “Белене” няма, а НЕК е на ниво обявена покана към търговци за проява на интерес за изкупуване на тока от втората атомна централа.

Според Касчиев България няма шанс да получи и пари от Евратом, за какъвто министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров твърди, че имаме всички шансове. Споменава се сумата от 300 млн. евро, с които трябва да стартира строежът на новите ядрени мощности.

Изискването на Евратом заявление за заема да бъде подадено минимум три месеца преди сключването на първия договор по проекта, за който се искат средства, обясни експертът. А България вече подписа договор с избрания изпълнител – руската “Атомстройекспорт”. Освен това България не е преминала съгласувателната процедура с всички страни членки за получаване на подкрепата им за финансирането на проекта, каза Касчиев.

“ЕК не се върза на демаршите на Овчаров”

На недоверието в ЕС към българската ядрена енергетика, изразено в спирането на четирите малки реактора на АЕЦ “Козлодуй”, е съмнително да очакваме финансиране от “Евратом”, посочи Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия и напоследък анализатор на енергийни теми.

ЕК показа, че не се връзва и на демаршите на Овчаров за задаващата се криза в региона заради спирането на ІІІ и ІV блок, с който министърът потърси и подкрепа за строежа на АЕЦ “Белене”, каза Василев. Той посочи, че при проблема, който имаме с усвояването на финансиране, не е ясно как ще направим това с 4 млрд. евро, след като ни липсва административен капацитет, а и възможностите на строителните фирми да успеят едновременно да обслужват растежа при недвижимите имоти, който през следващите години ще генерира също над 10 млрд. евро и инфраструктурните проекти на същата сума. Проблем е и квалификацията на специалистите, които с отварянето на пазара на работна ръка в ЕС ще предпочетат по-атрактивното заплащане зад граница, посочи Василев.

Както е замислена схемата за строежа на АЕЦ “Белене”, през 2009 г. ще са най-големите плащания по проекта, които ще увеличат инфлацията точно в навечерието на графика за влизането на страната ни в паричната еврозона, заяви Илиян Василев.

Споделяне

Още от Бизнес