АЕЦ "Козлодуй" купува оборудване от АЕЦ "Белене" за 2.8 млн. лв.

АЕЦ "Козлодуй" купува оборудване от АЕЦ "Белене" за 2.8 млн. лв.

Министерският съвет разреши в сряда на "Националната електрическа компания" да продаде на АЕЦ "Козлодуй" част от наличното старо оборудване на АЕЦ "Белене“, доставено при предишните опити за реализацията на ядрения проект, които няма да бъдат използвани при евентуалното подновяване на строежа.

Става въпрос за филтри, вентилатори и други детайли, които са от съществено значение за изпълнение на програмите за продължаване на срока на експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй" и за увеличаване на мощността на реакторната установка до 104%.

Стойността на предвиденото за продажба оборудване е близо 2.8 млн. лв. Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне между двете дружества.

Възможността за подобна сделка е регламентирана в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. В неговите текстове е посочено, че началната цена за продажбата се определя от независим оценител, след прието решение на Министерския съвет.

Изпълнението на програмите за удължаване на живота на двата работещи ядрени блока  изисква доставка на резервни части за ремонт или доставка на ново оборудване с цел поддържане в изправно състояние на съоръженията. Наличното на площадката на АЕЦ "Белене" оборудване е аналогично с проектно-монтираното в АЕЦ "Козлодуй" и позволява взаимната им замяна.

Използването на аналогично оборудване от площадката на АЕЦ "Белене" ще спести на АЕЦ "Козлодуй" време и разходи за допълнителни изследвания и проекти за адаптиране към съществуващите системи, отбелязват от правителствената пресслужба.

Кабинетът също така одобри проекта на нов договор за застраховка "Обща гражданска отговорност" на АЕЦ "Козлодуй". Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество „Български национален застрахователен ядрен пул“ за срок от една година.

Срокът на досегашния договор изтича на 31 юли 2019 г.

От 2002 г. ядрената ни централа сключва застраховка, покриваща отговорността ѝ при евентуална ядрена вреда. Каква е цената ѝ не се посочва.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?