АЕЦ “Козлодуй” отпуска стипендии за студенти в ядрени специалности

АЕЦ “Козлодуй” отпуска стипендии за студенти в ядрени специалности

АЕЦ "Козлодуй" съобщи, че обявява прием на настоящи студенти, изучаващи ориентирани към ядрения отрасъл специалности, и за ученици, завършили с висок успех и записали се в такива специалности.

Ядрената централа ще приема до 1 октомври заявки и ще избере младежите, чието обучение ще подпомогне срещу ангажимент от тяхна страна да започнат работа за нея.

За включване в програмата могат да кандидатстват студенти, които вече се обучават в бакалавърска и магистърска степен от Технически университет – София, и от Софийски университет “Св. Климент Охридски” по специалности, свързани с ядрената енергетика, както и ученици, които наесен ще започнат обучението си.

Изискването за учашите бакалавърска степен е да имат среден успех 4 и да го поддържат до края на обучението си. За студентите в магистърска степен се иска успех 4.50, а за учениците – много добър 5. Освен това кандидатите не трябва да са на повече от 26 години и вече да работят в АЕЦ "Козлодуй".

Одобрените студенти ще получават стипендия от 1000 лв. за семестър и централата ще плаща семестриалните им такси. Освен това те ще могат да провеждат платен стаж в ядрения оператор. Срещу това обаче те ще трябва да се ангажират да работят в АЕЦ "Козлодуй" 4 години – за учащите се в бакалавърска степен, и 3 години – за тези от магистърските степени.

Не се посочва колко студенти ще бъдат подкрепени финансово. Подробните условия за кандидатстването могат да се намерят на сайта на централата.

Споделяне

Още от Бизнес