АЕЦ "Козлодуй" ще повишава мощността на V и VІ блок

АЕЦ "Козлодуй" ще повишава мощността на V и VІ блок
АЕЦ "Козлодуй" ще повиши с 4 процента мощността на модернизираните V и VІ блок, съобщи пред Mediapool председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Сергей Цочев. Руска фирма е ангажирана с изготвянето на проекта, след което ядреният оператор трябва да внесе обосновано искане за вдигане на мощността на двата ВВЕР-1000 и това да му бъде разрешено от ядрения регулатор.

Отделно гърци са проявили интерес към плановете на АЕЦ "Козлодуй" да строи седми и дори осми блок на площадката на централата. За проучването на такава възможност миналата година бе създадена работна група, ръководена от Галина Тошева, която тогава бе зам.-министър на икономиката и енергетиката, но от началото на 2009 г. пое поста изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг, в чиято структура е АЕЦ "Козлодуй".

Самата площадка има лиценз за шест блока, четири от които бяха затворени в края на 2006 г. като част от ангажиментите на страната ни за членството ѝ в ЕС.

В момента единствените работещи реактори след спирането на ВВЕР-440 работят с мощност от 1020-1030 МВ след предишни повишавания на производителността на блоковете. След прилагането на новия проект, капацитетът им за производство на електроенергия ще достигне 1070 МВ, а за топлоенергия – и повече.

Атомната централа е внесла и искане за издаване на нов лиценз за експлоатация на двата блока, чиито разрешителни за работа изтичат през октомври и ноември 2009 г.

Заявленията са предоставяне на лицензия за още 10 години живот, но крайното решение на АЯР ще бъде взето, след като се прегледа подаденият доклад от АЕЦ "Козлодуй" с анализ на експлоатацията , за стареенето на различните компоненти от реакторите, влиянието върху околната среда и други фактори. Вече е започнала оценката на тези документи, като при издаване на разрешително, на централата ще ѝ бъде съставен план за прилагане на определени изисквания за повишаване на безопасността на съоръженията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес