Агентите на ДАНС в мисии зад граница с наполовина по-ниски командировъчни

Депутатите от парламентарната вътрешна комисия решиха в сряда да бъдат намалени наполовина средствата за командированите служители на ДАНС, осигуряващи защитата на криптографската връзка на посолствата, заяви зам.-председателят комисията Красимир Ципов след заседанието ѝ в сряда.

Мярката, която е обявена като антикризисна, ще бъде регламентирана с промяна в Закона за ДАНС.

"Поправката е свързана с невъзможността ДАНС да изплаща тези възнаграждения", заяви Ципов. Той обясни мярката с финансовите затруднения на ДАНС след намаляването на предвидените за нейната дейност средства при актуализацията на бюджета за 2010 година и изплащането на обезщетенията на съкратени служители.

При актуализацията средствата за ДАНС бяха намалени от 97 на 77.3 млн. лв. Агенцията трябва да изплати и 12 млн. лева на съкратени служители. Възражения е имало от страна на опозицията, според която не може като мотив да се посочва приемане на актуализацията на бюджета, след като тя вече е приета.

В мотивите е допусната техническа грешка, предположи Ципов.

По закона за ДАНС агенцията е орган по криптографската сигурност на класифицираната информация в България и в дипломатическите и консулски представителства зад граница. В по-големите посолства има такива служители на ДАНС и те осигуряват 24-часова защита на тази криптографската връзка. ДАНС отговаря и за комуникацията с мисиите зад граница.

Тези служители на ДАНС получават освен командировъчни и средства за пътни разходи още пари за пренасянето на личен непридружаван багаж, за подходящо жилище или средства за наем, за разходи за медицинско обслужване и здравно осигуряване – за себе си и членовете на семейството си, разходи за обучение на деца, както и възнаграждението си по служебно или трудово правоотношение.

Предложението на правителството е възнаграждението по служебно или трудово правоотношение да бъде намалено наполовина.

Споделяне

Още от България