Агенция "Митници" се преструктурира в десет дирекции и централно управление

Правителството одобри на заседанието си в сряда Устройствения правилник на агенция "Митници", който бе разработен през септември и предвижда преструктуриране на агенцията. Срокът на въвеждане на промените е средата на декември.

Според приетия правилник закриват се регионалните митнически дирекции, а вместо тях ще има Централно митническо управление (ЦМУ) и десет териториални митнически служби - Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична митница, Русе и Югозападна.

Общата численост на персонала на Агенция "Митници" се намалява на 3370 щатни бройки, като общото съкращение в системата е 633 щатни бройки или повече от 17% от сегашната численост на персонала.

Правителството прие и промени и Правилника за прилагане на Закона за митниците, според които се преразпределят правата и задълженията на закритите регионални митнически дирекции.

Промените в правилника отразяват и измененията в Закона за акциза и данъчните складове.

Увеличава се таксата за обработка на комплекти документи с разрешителни за международен превоз от 3.50 лв. на 5.0 лв.

Министрите утвърдиха и новият числен състав на Националната агенция за приходите (НАП). От 1 януари догодина щатът на приходната агенция ще бъде намален с 641 щатни бройки, с което числеността на администрацията на НАП ще намалее от 7976 на 7335 души.

Кабинетът одобри и промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите, с които администрацията му се намалява с 24 щата или 14.5 на сто от 1 януари 2010 г.

Споделяне

Още по темата

Още от България