Агенция по безопасност на храните ще следи какво ядем

Правителството реши в сряда да създаде Българска агенция по безопасност на храните. Министърът на земеделието и храните съобщи, че агенцията ще има изцяло контролни функции, а ръководството ѝ ще бъде назначено от премиера.

Тя ще обединява четири съществуващи досега административни структури - Националната ветеринарно-медицинска служба, Националната служба по растителна защита, Националната служба по зърното и фуражите и Отдел по безопасност на храните към РИОКОЗ.

Със създаването на агенцията ще се предотврати дублирането на функции и щатът ще бъде намален с 400 души. По думите на министъра няма да бъдат необходими допълнителни средства за агенцията, тъй като закритите структури имат бюджет.

Агенцията ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министерството. В нейните рамки ще има и Център за оценка на риска, в който ще работят около 30 души. Те ще бъдат "мозъчният тръст" на агенцията и ще поддържат контактите с Европейската агенция по безопасност на храните.

Идеята за създаване на агенция по храните се влачи от предишното правителство, където обаче коалиционните партньори не успяха да се разберат под чий контрол да е тя. Управляващите от ГЕРБ смятаха да създадат органа до края на 2009 г., но се наложи орязване на бюджета на агроведомството и другите министерства и сформирането се отложи за средата на 2010 г. в зависимост от изпълнението на приходите в републиканския бюджет.

Споделяне

Още от България