Агенцията по лекарствата ще проверява качеството на кръвта за преливане

Изпълнителната агенция по лекарствата ще проверява качеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки в лечебните заведения. Това предвиждат приетите в четвъртък от правителството промени в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, съобщиха от правителствената информационна служба.

Инспекциите ще се правят веднъж годишно или по-често, в зависимост от резултата от предишната проверка. Проверки ще има и при всеки случай на сериозен нежелан инцидент.

Директорите на регионалните центрове по здравеопазване на всеки три месеца дават на Агенцията по лекарствата информация за констатираните от тях нарушения. Агенцията от своя страна два пъти в годината ще предоставя на Министерството на здравеопазването (МЗ) данните за извършените инспекции и резултатите от тях.

Измененията и допълненията в закона предвиждат още създаването към здравното министерство на регистър на лечебните заведения, които извършват дейности по вземане, диагностика, преработка, съхраняване и разпределение на кръв и кръвни съставки. Друг регистър към Изпълнителната агенция по лекарствата ще съхранява броя на сериозните инциденти и сериозните нежелани реакции в процеса на вземане и употреба на кръв.

Нова разпоредба в закона изисква министърът на Здравеопазването да изготвя доклад за предприетите мерки за насърчаване на доброволното и безплатно кръводаряване, като използва ежегодните доклади на директора на Националния център по хематология и трансфузология. Копие от доклада ще се изпраща на всеки три години в Европейската комисия.

Приетият проект е съгласуван с една от най-сериозните препоръки в доклада на ЕК от партньорската проверка през септември 2005 г. - създаването на независим "компетентен орган", който да осъществява инспекции в лечебните заведения, изпълняващи дейности по този закон, се казва в съобщението на правителствената пресслужба.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?