Агенцията по лекарствата си раздала бонуси за 800 хил. лв.

Служителите в Агенцията по лекарствата са получили бонуси за 799 378 лева през 2011 година, става ясно от данни на институцията до лидера на СДС Мартин Димитров, поискани по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Парите са раздадени на 199 служители в агенцията, а правилата за раздаването на бонусите за утвърдени от изпълнителния директор. В документа, цитиран от Дневник.бг се посочва, че е позволено отпускането на до 25% на сто от собствените приходи на агенцията да се дават за допълнително материално стимулиране.


Според изпратената справка през миналата година на 31 служители на ръководни длъжности са изплатени 253 850 лв., на 155 експерти са дадени 523 390 лв., а на 13 души на изпълнителски длъжности – 22 138 лева.


Общата сума представлява 3.56% от собствените приходи на агенцията, които за 2011 г. са малко над 23 млн. лв. при утвърден план от 4.3 млн. лв., посочва в писмото си Александър Янков, изпълнителен директор на агенцията.

За сравнение в Държавната комисия по стоковите борси и тържища, където работят общо 30 служители, през миналата година са изплатени бонуси за 27 995 лв., сочи информация отново изпратена по реда на ЗДОИ до Мартин Димитров. В нея се посочва, че бонусите са дадени за постигнати добри резултати в работата.

От своя страна в Агенцията по обществени поръчки са си раздали 156 649 лева. Сумата е разпределена между 58 служители. В писмото, подписано от изпълнителния директор Миглена Павлова, се посочва, че парите са изплатени по вътрешни правила, одобрени от министъра на икономиката.

От справката става известно, че на служителите на ръководни длъжности са изплатени средно по 576.20 лв. на месец, за длъжност държавен експерт са дадени средно по 275.85 лв. на месец, старшите експерти са взимали по 114.17 лв. средно на месец над заплатите си, а младшите експерти – по 126 лева. На служителите на длъжност главен и младши специалист са изплатени по 115.21 лева на месец.

В тази агенция бонусите не са давани според заслугите на съответните служители, а на всички, като размерът е зависел от заеманата длъжност.

От Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не са отговорили на питането на Мартин Димитров за изплатените допълнителни средства. От Агенцията по заетостта от своя страна твърдят, че са получили само

заложеното в бюджета, а разбиването на информация за отделните служители би затруднило работата на администрацията.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?