Агенцията по вписванията създава 24-членен консултативен съвет

Това се случва близо половин година след срива на Търговския регистър

Агенцията по вписванията създава 24-членен консултативен съвет

Агенцията по вписванията ще направи 24-членен консултативен съвет. Целта му е да се набележат мерки за намаляване на административната тежест на гражданите и бизнеса, се казва в съобщение на Агенцията по вписванията.

През лятото на 2018 г. работата на Агенцията по вписванията беше блокирана за близо месец, след срив на Търговския регистър. Това нанесе  сериозен удар върху бизнеса и гражданите. Заради случая беше сменен директорът на Агенцията по вписванията, който е от квотата на "Атака". Първото нещо, което направи новата директорка Габриела Козарева беше да промени правилата така, че да получи максимален бонус, което се оказа, че е напълно законно. 

Едва близо половин година по-късно Козарева се захваща по същество с работата на ръководената от нея агенция. Консултативният съвет се създава по предложение на ръководството на Агенцията по вписванията, е посочено в съобщението. Той ще обсъжда разширяване на услугите, предоставяни от агенцията, и актуализиране на таксите, както и подобряване на сигурността, се казва още в прессъобщението.

Очакванията са новият консултативен съвет, който ще работи на обществени начала, да започне да функционира от месец май.

Агенцията по вписванията вече е изпратила покани за членство в консултативния съвет до общо 23 министерства, ведомства, бизнес и неправителствени организации. Това са министерствата на правосъдието, на икономиката, на финансите, на вътрешните работи и на транспорта. Покани са отправени още до Агенцията по геодезия и кадастър, Държавна агенция "Електронно управление", ДАНС, НАП, Висшия адвокатски съвет, НСИ, Комисията за защита на личните данни, ВСС, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, Българската асоциация на съдиите по вписванията, БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, Камарата на професионалните оценители, сдружение "Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност".

По-голямата част от поканените вече са излъчили свои представители, които да участват в работните срещи на съвета.

На заседанията на консултативния съвет ще бъдат канени и други представители на правителствени и неправителствени организации и органи, имащи отношение към разглежданите теми.

"Идеята за създаване на консултативния съвет се роди след поредица от работни срещи с представители на бизнес организации в България, на които бяха изготвени ефективни предложения за нормативни промени, облекчаващи работата едновременно на бизнеса и на агенцията. Фактът, че чрез обсъждане на проблемите със заинтересованите страни се намират работещи решения, ни мотивира да създадем орган, който да повиши ефективността и прозрачността на работата на агенцията", казва Габриела Козарева, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?