Агенцията по заетостта отчита 7.5% безработица през август

Агенцията по заетостта отчита 7.5% безработица през август

Регистрираните безработни в бюрата по труда в края на август по данни на Агенцията по заетостта са 245 774, което представлява спад спрямо юли с 12 779 души, но на годишна база безработните са със 73 131 души повече.

Равнището на регистрирана безработица в страната през август е 7.5 процента. Агенцията по заетостта отчита спад от 0.4 процентни пункта в сравнение с предходния месец и ръст от 2.2 пункта спрямо година по-рано.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 24 063 безработни. Освен тях, други 862 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

През август 2020 г. броят на започналите работа безработни достигна 23 548, като 76.7% от тях са устроени в реалната икономика. Излизащите от регистъра на безработните поради започване на работа са само с 515 по-малко отколкото влезлите новорегистрирани. За сравнение, през същия месец - август, на предходните четири години статистиката на Агенцията по заетостта показва, че входящият поток новорегистрирани е надвишавал над десет пъти броя на постъпилите на работа, като през 2019 г. те са били със 7133 повече от напусналите бюрата по труда поради започване на работа.

През изминалия месец и 364 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. В сравнение с август 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни - с 62,3 процента. През август най-много започнали работа се отчитат в сектора на преработващата промишленост – 20.2 процента от всички започнали работа, следвани от хотелиерство и ресторантьорство – 14.1 процента, търговията, ремонта на автомобили - 13,9 на сто, държавно управление – 11.9 процента, строителство – 5.5 на сто, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 5488 безработни от рисковите групи - 2730 по програми и мерки за заетост и 2758 - по схеми на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Най-масово работа е осигурена по стартиралите в началото на месеца 28 регионални програми за заетост и по схемата "Заетост за теб" на ОП "Развитие на човешките ресурси".

При спазване на ограниченията и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, малко над 4100 търсещи работа през месеца са се включили в подновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда, трудови борси, дни на работодателя и др. Други над 6521 безработни пък са участвали в групови мероприятия за професионално и кариерно консултиране, Ателие за търсене на работа, мотивиране за активно поведение на пазара на труда.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца са включени 1602 безработни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 18 048, които са с 4.7 процента повече от тези, заявени през август 2019 г. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (23.7 процента), следват образованието (16.4 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (14.6 процента), административните и спомагателните дейности (13.2 на сто), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8.8 процента) и строителството (5.7 процента).

Най-търсените професии през месецa са: преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни и др.

Споделяне

Още от България