Агенцията за чуждестранна помощ се закрива от 1 март

От 1 март 2007 г. Агенцията за чуждестранна помощ (АЧП) ще бъде закрита. Това предвижда приетият от парламента в сряда на първо четене законопроект за закриване на агенцията. Той бе подкрепен единодушно с 95 гласа.

Активите, пасивите, архивът, правата и задълженията на АЧП ще преминат към Министерството на труда и социалната политика. Правомощията на заварените при влизането в сила на закона директор и членове на управителния съвет на агенцията ще се прекратят.

С приетия законопроект се възлага на Министерския съвет в тримесечен срок от влизането в сила на закона - до 1 юли 2007 г, да уреди правоотношенията, свързани със закриването на Агенцията за чуждестранна помощ, и да назначи ликвидационна комисия.

АЧП е създадена през 1990 г. като държавен орган за приемането, съхраняването, разпределянето и контрола върху ползването на хуманитарна помощ, предоставяна на българската държава от чужди държави, организации и граждани, пише в мотивите на вносителя. В тях се посочва, че с годините е отпаднала необходимостта от съществуването на специален държавен орган, който да се занимава с получаването и разпределянето на хуманитарната помощ.

Като си има предвид опита на Българския червен кръст (БЧК) със законопроекта се предлага допълнение на Закона за БЧК, като дейността по разпределяне на предоставяната на българската държава хуманитарна помощ се възлага на тази организация.

Споделяне

Още от България