Агенцията за инвестиции да стане правителствена предлага американската камара

Българската агенция за инвестиции (БАИ) да мине на пряко подчинение на правителството, а не да е към икономическото министерство, предлага Американската търговска камара в България. Организацията отправи във вторник препоръките си към следващото правителство, развити в нейната Бяла книга за 2014 г.

Представителите на американския бизнес у нас предлагат още да се осигури бюджет за одобрени инвестиционни проекти, както и да се създаде "единично звено за контакт" (обслужване на "едно гише") в БАИ, да се централизират програмите за насърчаване на инвестиции в агенцията, които да позволят по-добро използване на съществуващите правителствени и европейски програми.

Камара препоръчва също така да има целеви стимули за насърчаване на инвестиции, като се предлага обвързване на стимулите с регионални цели и цели в областта на околната среда или заетостта, изграждане на технологични индустриални зони с благоприятни данъчни условия. Настоява се да се осигурят стимули за купуване на машини и оборудване, за да се привлекат инвеститори в капиталоемки и трудоемки индустрии, както и да се въведат данъчни стимули за насърчаване на научноизследователска и развойна дейност и иновации.

Сред другите предложения на камарата са ускоряване на развитието и внедряването на електронното управление и съпътстващи услуги, осигуряване на добра инфраструктура около индустриалните паркове и икономическите зони.

Пълна дигитализация на имотния регистър и кадастъра и създаване на кадастрални карти за цялата страна, както и повишаване на капацитета и професионализма в звената "Големи данъкоплатци и осигурители" на НАП, които следят за данъчни въпроси за инвестиции над определено ниво, препоръчват още от Американската търговска камара в България.

Споделяне

Още от Бизнес