Агенцията за обществени поръчки ще бъде към Министерството на икономиката

Правителството реши днес да бъде създадена Агенция по обществени поръчки към Министерството на икономиката. Решението е в съответствие с една от основните препоръки в годишния доклад на Европейската комисия за напредъка на страната в глава "Свободно движение на стоки".

В документа се посочва, че е необходимо да бъде създаден специализиран държавен орган в областта на обществените поръчки. Дирекцията "Обществени поръчки" към администрацията на Министерския съвет ще бъде закрита.

Правителството прие и Устройствен правилник на изпълнителната агенция. Тя ще има три дирекции - "Финансово-стопанска и административно-правна дейност", "Мониторинг, анализ, методология на обществените поръчки" и "Електронна база данни".

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес