Агенцията за приватизация поема продажбата на държавни имоти

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) ще извършва продажба на имотите частна държавна собственост, чиято данъчна оценка надхвърля 10 хил. лв. Имотите под тази оценка ще се продават от областните управители, решиха депутатите в четвъртък, приемайки на второ четене поправки в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Когато частните държавни имоти са оценени за над 500 хил. лв., раздържавяването ще се извършва с решение на Министерския съвет, в което ще са определени начинът и условията за продажба на имота от АПСК.

Първоначалното предложение беше продажбата на имоти частна държавна собственост с данъчна оценка под петстотин хиляди лева да е компетентност на областните управители, а с оценка над 500 хиляди лева на Агенцията за приватизация.

След намесата на премиера Бойко Борисов между първо и второ четене, поправките на закона настоящия си вид.

Друга корекция предвижда купувачът на държавен имот да заплаща като режийни разноски 2 процента от цената на приватизационната сделка. Сумата ще се превежда от АПСК по бюджета на областния управител по местонахождението на имота или по бюджета на съответното министерство или ведомство.

Депутатите приеха, че не могат да се намаляват поради прекомерност неустойките, дължими по приватизационни договори, включително и сключените по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Голям проблем за ведомството е да събере всички наложени на приватизаторите глоби за неизпълнение на поетите в договорите за продажба ангажименти, тъй като санкциите в много случаи са несъответстващи с огромния си размер на финансовото състояние на наказаното дружество. Те съответно стават несъбираеми, а и има случаи, в които глоби са налагани за провинения, които не са на настоящите собственици на бившите държавни дружества, минали през неколкократна продажба.

Споделяне

Още от Бизнес