Ако ДКЕВР разнообрази тарифите, ще се ползва по-малко ток

Ако Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) въведе по-разнообразна тарифна система и регулира цялата енергопреносна мрежа, това ще стимулира енергийната ефективност в българската индустрия, на която се дължи много по-високото от европейското потребление на електроенергия.

Това заяви във вторник директорът на дирекция "Енергийна стратегия" в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) Иванка Диловска, която участва в дискусия, посветена на енергийните сценарии за бъдещето, изготвени от "Шел"

Според нея ДКЕВР трябва да излиза с дългосрочни анализи и прогнози за цените на тока, за да може бизнесът да планира по-добре работата си, а не да се чака от 1 юли до 1 юли какво ще реши регулаторът.

По думите на Диловска България има реалната възможност половината от произвежданата в страната електроенергия да е от чиста енергия – от АЕЦ и възобновяеми източници, каквито са заложените цели в проекта за енергийна стратегия на страната до 2020 г.

Тя съобщи още, че документът ще бъде одобрен до края на ноември 2008 г. и в Министерски съвет ще се внесе директно проект на стратегия, а не концепция за такава, каквато бе първоначалната идея. По повод атаките на еколозите от WWF, че концепцията не е дискутирана с обществеността, Диловска заяви, че обсъждания са проведени.

По-широките дискусии обаче ще са при обсъждането на екологичната оценка на енергийната стратегия, каквато ще бъде изготвена.

Възможността за намаляване на крайното потребление на ток чрез пазарни мерки бе посочена и от експерта на "Шел" Джонатан Семпъл, който е един от авторите на проекта "Енергийните сценарии на бъдещето".

Според него, ако страната не вземе необходимите мерки за подобряване на енергийната ефективност, ще ѝ е нужен доста по-голям ресурс, за да покрие нуждите си от енергия. Това може да стане със сериозно вдигане на енергията от биомаса, слънчева и вятърна енергия, или да подобри енергийната си ефективност. В първия случай след 42 години делът възобновяеми източници в общото потребление ще е 40%, а във втория - 28 на сто.

"В момента в света има три сурови истини - стремително растящи енергийни нужди, недостатъчен обем доставки и нарастване на проблемите с околната среда", каза Семпъл.

Сценариите на "Шел" за енергийното бъдеще са два – "трескава надпревара" (scramble) и "подробно планиране" (blueprints).

Първият отразява моментното глобално състояние на разпокъсана правителствена енергийна политика, без да се обръща внимание на проблемите с екологията. При този сценарий обикновено се предприемат закъснели мерки, цените на енергоресурсите рязко нарастват и се колебаят, което в крайна сметка забавя и икономическия растеж. Другият основен негативен ефект е увеличаването на емисиите парникови газове с всичките последствия за планетата.

При варианта blueprints, действията и мерките на правителствата са превантивни, координирани, в партньорство с бизнеса и обществото, насочени към енергоспестяващи технологии и проекти, нарастване на електрификацията и поддържане на високи цени на квотите за емисии въглероден диоксид, при което скоростта на нарастване на вредните емисии намалява и икономиката се развива по-устойчиво. Според "Шел" вторият сценарий е по-добър.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?