Ако има законови промени, от „Хилд” ще се съобразят с тях

Точно преди седмица, на 31 октомври 2007 г., Комисията за финансов надзор (КФН) огласи констатациите си относно дейността на „Хилд Асет България” ЕАД на нарочно свикана пресконференция. Това се казва в изявление от компанията.

Публично беше изразена официалната позиция, в която категорично беше посочено, че „Хилд Асет България” ЕАД не извършва застрахователна дейност и не се нуждае от лиценз. Поради тази причина спрямо дейността ѝ не могат да бъдат прилагани регулациите на Кодекса за застраховането. В медиите бяха направени различни интерпретации, някои от които изключително некоректни и имащи за цел дискредитиране на компанията и нейните клиенти.

Представихме пред средствата за масово осведомяване и становището на юристи с богат професионален опит, от което става ясно, че „Хилд Асет България” ЕАД не сключва застрахователни договори и не подлежи на лицензиране съгласно Кодекса за застраховане. Както многократно сме подчертавали в публичното пространство, от регистрацията си до момента компанията извършва своята дейност съобразно българското законодателство.

Внесените буквално за дни промени в Кодекса за застраховането силно ни изненадаха и са още едно доказателство, че към момента на извършените констатации от КФН компаниите „Хилд България” ЕООД и „Хилд Асет България” ЕАД са действали абсолютно законосъобразно и дейността им не е имала нужда от регулация по застрахователния кодекс. „Хилд Асет България” ЕАД извършва своята дейност съгласно действащото законодателство в Република България и ще продължи да го прави както досега, така и за в бъдеще. В случай, че са налице законови изисквания, „Хилд” ще се съобрази със законовите разпоредби и ще приведе дейността си в пълно съответствие с тях.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?