Ако имаше референдум, 59% от българите биха гласували "за" ЕС

След Брекзит европейците оценяват съюза повече от всякога, твърди Евробарометър

Ако имаше референдум, 59% от българите биха гласували "за" ЕС

След Брекзит европейците оценяват ЕС повече от всякога. Това е основният извод от проучване на Евробарометър, проведено между 8 и 26 септември 2018 г. сред 27 601 европейци, интервюирани пряко от Kantar Public във всички 28 държави членки.

Макар българите да имат по-ниско доверие към Брюксел спрямо средното за ЕС, мнозинството от тях би гласувало за оставане в съюза на евентуален референдум. Запитани как биха гласували, ако утре в България се проведе референдум за членството на страната в ЕС, 59% от анкетираните българи биха подкрепили оставането в съюза. Това е значително по-ниско от средния резултат за целия ЕС - 64%, сочи проучването.

В България подкрепата за блока е значително по-ниска от средната за ЕС - 55% от анкетираните смятат, че членството на страната ни е нещо добро (54% през април 2018 г.). В същото време, процентът на българите, които смятат, че България е спечелила от членството си в Европейския съюз, е 60%, което представлява увеличение с три процентни пункта от проучването през април 2018 г.

Одобрението е най-високо за последните 25 години

Като цяло, проучването на Евробарометър показва ясна и нарастваща положителна оценка за членството в ЕС, достигайки рекордно високо ниво от 68%.

Повече от всякога европейците смятат, че членството на страната им в Европейския съюз е нещо добро (62%). Това е най-високият процент измерен през последните 25 години. 68% смятат, че страната им е спечелила от членството в ЕС, което представлява най-високият процент от 1983 г. насам.

Почти всички резултати, измерващи подкрепата за ЕС, показват значителен възход след референдума във Великобритания през 2016 г. 53% от анкетираните смятат, че Брекзит ще има отрицателни последици за ЕС в бъдеще.

Данните на Евробарометър показват нарастващо чувство за удовлетвореност от демократичното функциониране на ЕС (49%), което е увеличение с 3 процентни пункта от предишното проучване през април.

48% от анкетираните смятат, че гласът им в ЕС се зачита, въпреки че това настроение намалява в редица страни като България например, където този процент е 42 (спад от 2 процентни пункта в сравнение с април 2018 г.). Значителен спад от 4 процентни пункта в сравнение с изследването отпреди шест месеца бележи и удовлетвореността на българите от демократичното функциониране на ЕС - през септември този процент е 48.

Има и лоши новини

Не всички новини от проучването обаче са добри. Въпреки значителната и нарастваща подкрепа за ЕС като цяло половината от анкетираните не са доволни от посоката, в която се движи съюзът.

Що се отнася до имиджа на Европейския парламент, близо половината от запитаните българи (47%) имат положително отношение към институцията, което е с 15 процентни пункта над средното за ЕС ниво. Една трета (32%) от анкетираните европейци имат положително мнение, една пета (21%) – отрицателно мнение, а относителното мнозинство (43%) остават неутрални.

48% от европейците искат ЕП да играе по-важна роля, а 27% – по-малка. В България тези проценти са съответно 39% в подкрепа на по-голямата роля на Европейския парламент и 24% за по-малка роля на ЕП.

Според проучването на Евробарометър проблемът с имиграцията е на първо място (50%) в дневния ред на европейците, следван от икономиката (47%) и младежката безработица (47%), докато борбата с тероризма е на четвърто място с 44%.

В България икономиката продължава да бъде на първо място (59%), следвана от имиграцията (43%) и социалната защита на гражданите (42%). Борбата с тероризма е на пето място (39%), предшествана от темата за защитата на потребителите и безопасността на храните (40%).

На фона на тези данни 41% от българските граждани заявяват, че се интересуват от европейските избори, което е с 10 процентни пункта по-малко от средното за ЕС (51%).

Споделяне

Още от България