Ако не се справим с корупцията, ще въведем международен контрол в митниците

Най - вероятно ще има известни промени в структурата на макро ниво. Предполагам, че ще бъде намален броят на заместник - министрите - от 5 сега, на 3 или 4. Един зам. министър ще отговаря за съставянето на бюджета и за наблюдаване на разходната част. Агенциите няма да претърпят сериозни изменения.

Единствено, както предвижда нашата програма, ще бъде разделена Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта. Що се отнася до персонални промени, не бива да се очаква жълта метла. Стремежът ни ще бъде да запазим колкото се може по-голяма част от сегашния състав. Отнасям се с голямо уважение към качествата на всички работещи в министерството на финансите. При издигане на ръководни кадри за зам. министри и други позиции да се издигат хора от системата, а не външни.

Може ли да се очаква привличането на българи, работещи сега в чужбина, на заместник - министерско ниво?

По принцип на ниво правителство това не е изключено. Има няколко българи, които са работили в чужбина и разполагат с необходимия професионализъм и опит. Специално за министерството на финансите не съм сигурен дали ще има подобно явление, защото ще направим всичко възможно, за да запазим голяма част от действащите заместник - министри и трябва да дадем едно място и на ДПС.

Какво предстои да се случи в близките месеци с Агенция "Митници"?

В един кратък срок ще се извърши преглед на дейността на тази агенция и ще се анализират възможностите за повишаване на ефективността на нейната работа и най-вече към преодоляване на корупцията. Това не значи масови уволнения, но ще обръщаме повишено внимание на всички конкретни сигнали за корупция и ако има достатъчни доказателства, уличаващи един или друг служител, ще бъдем безкомпромисни.

Що се отнася до идеята за въвеждане на международен контрол, за която говорихме в предизборната кампания, в момента разглеждаме различни варианти. Напълно сме готови да работим с някоя чуждестранна компания или с някаква некомерсиална структура за международен контрол, ако достигнем до заключението, че със собствени сили не може да се справим с корупцията в системата.

Каква ще бъде политиката Ви спрямо приватизацията в банковата сфера и ръководството на Банковата консолидационна компания?

Със сигурност ще бъде подменен почти целия състав на борда на директорите на БКК, доколкото там присъстват политически лица. Ще бъде сменен и изпълнителния директор, но като цяло аз нямам претенции към работата на БКК и професионалистите в тази област няма да бъдат сменяни.

Надявам се приватизацията на ЦКБ, Биохим и Банка ДСК да завърши през следващата година.

Притеснен ли сте от евентуално забавяне в бюджетния процес поради смяната на правителството?

Това забавяне, което е около месец на този етап, създава известни безпокойства. Навлизаме и в период на отпуски през август, но аз се надявам, че забавянето ще се компенсира през септември и октомври и с ускорени темпове ще успеем да внесем бюджета в законно установения срок.

Едно от обещанията в предизборната програма на НДСВ бе това за опрощаване на данъка при реинвестиране на печалбата. Ще имате ли време да приемете специален закон, който да урежда тази възможност, така че фирмите да не спекулират с нея?

Приемането на подобен закон ще бъде един от приоритетите в законодателната област. Ще следваме опита на Естония, където такъв закон беше приет преди повече от година и се надяваме преди приемането на бюджет'2002 да можем да приемем и този закон, така че той да влезе в сила от следващата година.

Как ще коментирате мнението на Муравей Радев, че краткото време не позволява промени в приходната част на бюджета, а единственото което може да се направи, е да се очертаят нови приоритети в разходната част?

Не смятам, че краткото време е пречка за промяна на някои от очакванията, свързани с приходната част на бюджета. Ще разчитаме на по - високи приходи от тази година в резултат на икономическия растеж, но ще бъдем сравнително консервативни в оценката на потенциални приходи, идващи от по-малка корупция в митниците, за да не сбъркаме.

За бюджета приходите от приватизацията не са резерв, защото те се отчитат под линията, след като се изчисли бюджетния дефицит и те помагат за неговото финансиране. Затова няма да разчитаме на тези приходи за връзването на бюджета.

Имате ли вече предварителни контакти с представители на МВФ и обсъждали ли сте какъв тип трябва да бъде новото споразумение?

Проведохме един неофициален обяд с новия представител на МВФ в България през миналата седмица. През тази седмица предстои мисия на фонда и вече са организирани срещи, на които ще започнем разговори. Надявам се, че в скоро време ще имаме ново споразумение. Възможно е да бъде стенд бай, но дали ще бъде чисто предпазно без финансиране или ще ползваме някакви пари, е въпрос на бъдещи разговори с МВФ.

Бихме предпочели да получаваме някакво финансиране, защото ще идва на по-изгодни лихвени нива, но не е трагедия, ако подпишем чисто предпазно. Такъв избор ще се дължи на политиката на МВФ в това отношение.

Обсъждали ли сте вече тригодишната програма на Световната банка за България, която предвижда финансиране от максимум 750 млн.щ.долара?

Вече имахме среща с представителя на Световната банка в София Томас О'Брайън. Той ни запозна с проектите, които се обсъждат в рамките на тригодишната програма за подпомагане на България. Очакваме с нетърпение мисията на банката, с която да проведем по - конкретни преговори.

Може ли да се очаква до края на годината замяна на част от външния дълг на страната?

Не бих се ангажирал с конкретни сделки нито до края на годината, нито за по-дълъг период от време. Предстои да направим анализ на външния дълг след операцията, която е проведена от министерството на финансите за изкупуването на 200 млн.щ.долара Брейди облигации от типа DISC. Ще имаме конкретни отговори едва след това.

Каква ще бъде позицията Ви по отношение на събирането на дълговете на други страни към България?

Ще следваме политика, насочена към по-бързо събиране на тези дългове, доколкото това е възможно. Но трябва да се отчита и статуса на някои от държавите като Ирак, които не са в състояние да обслужват всичките си дългове в момента.

Какъв ръст на БВП може да се очаква през следващата година, имайки пред вид амбицията на НДСВ да ускори приватизацията?

Трудно е да се прогнозира точна цифра на този етап. Трябва да видим колко бързо ще можем да предприемем мерките, които са заложени в предизборната ни програма, но трябва да отчетем и забавянето на ръста в Европейския съюз. Затова сега не бих се ангажирал с точна прогноза.

Още от Бизнес