Ако не завали, ще се намали водоползването за бизнеса

Ако не завали, ще се намали водоползването за бизнеса

Ако състоянието на язовирите за питейно-битови нужди се влоши към 31 януари и не завали, през февруари ще се въведат ограничения с графиците за ползването на води от язовирите за стопански цели и промишлени нужди, за да се гарантира питейното водоснабдяване. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите във вторник.

Към момента обаче няма критично ниски нива на комплексните и значими язовири в страната,  като наличните обеми на използваните за питейно-битово водоснабдяване източници са достатъчни да задоволят нуждите до настъпване на пролетното пълноводие.

72 на сто от общия обем на язовирите за питейно-битово водоснабдяване е запълнен, показват данни на дирекция “Води” на МОСВ към 31 декември 2006 година. От общо 51 комплексни и значими язовири, 11 са с питейно-битово предназначение. Това са “Искър”, “Йовковци”, “Камчия”, “Тича” и “Ясна поляна”, “Асеновец”, “Боровица”, “Среченска бара”, “Студена” и “Христо Смирненски”. 75 на сто от общия обем на яз.”Искър” е запълнен, на яз. “Бели Искър”  - 68 процента, на “Среченска бара” – 72 процента, на “Христо Смирненски” – 56 процента, на “Йовковци” – 77 процента, на “Камчия” – 73 процента, на “Ясна поляна” – 77 процента, на  “Тича” – 66 процента, на “Асеновец” – 54 процента, на “Боровица” – 100 процента, на “Студена” – 47 процента.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?