Активите на Райфайзенбанк надхвърлиха 5.2 млрд. лв.

Активите на Райфайзенбанк – България към 30 септември 2007 г. достигнаха 5.29 млрд. лв., което е ръст от 63.23% спрямо същия период на 2006 г., съобщиха от банката във вторник. Пазарният дял на институцията по този показател достигна 10.19%, което я нарежда на трето място в банковата система у нас.

Към 30 септември т. г. печалбата след данъчно облагане достигна 72.16 млн. лева, което представлява ръст от 44% спрямо същия период на миналата година. В края на септември кредитният портфейл се увеличи със 72.38% в сравнение със същия период на миналата година и достигна 2.78 млрд. лв.

Депозитите от фирми и граждани също отбелязаха динамичен ръст от 50.74% до 3.24 млрд. лв. в сравнение със септември 2006 г.

С оборот от 4.36 млрд. лв. на Българска фондова борса - София, Райфайзенбанк е лидер сред инвестиционните посредници за деветмесечието на 2007 г. През август банката бе и посредник по най-голямата борсова сделка на българския капиталов пазар - сделката по продажбата на БТК.

За деветте месеца на 2007 г. Райфайзенбанк запази водеща позиция и на пазара на новоемитирани облигационни емисии, като структурира и пласира 7 облигационни емисии с общ номинал 98.79 млн. евро, което към края на септември 2007 г. съответства на 51.72% пазарен дял от общия обем на новоиздадените дългови инструменти.

През първите девет месеца кредитите за малки и средни фирми нараснаха със 71.36% до 1.32 млрд. лева, а клиентите се увеличиха с близо 50%.

За същия период кредитите за домакинствата нараснаха с 25% спрямо същия период на миналата година и достигнаха 444.7 млн. лева, а броят на клиентите - физически лица, се увеличи с 53%. Броят на издадените от Райфайзенбанк дебитни карти нарасна с 49%, а на кредитните карти - с 95%.

От началото на 2007 г. Райфайзенбанк откри 28 нови офиса в цялата страна, като по този начин клоновата мрежа достигна 138 места за продажба. Броят на служителите се увеличи с близо 800 души и надхвърли 2700.

Споделяне

Още от Бизнес