Активите в пенсионните компании достигнаха 8.78 млрд. лв.

Активите в пенсионните компании достигнаха 8.78 млрд. лв.

Общите приходи на пенсионно-осигурителните дружества през първото полугодие на 2015 г. са нараснали с 20.3 на сто до 88.5 млн. лв. спрямо година по-рано, а нетната им печалба за периода се е увеличила с 25 на сто до 34.5 млн. лв. Все още основните приходи на пенсионните компании са от такси и удръжки и до края на юни те са осигурили 70.6 млн. лв., докато година по-рано за същия период сумата е била 60.9 млн. лв. Това сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН), която регулира и контролира частните пенсионни фондове.

Растежът на пенсионните компании е нормален предвид факта, че всяка година към тях се присъединяват всички започнали работа млади хора, а в близките години не предстоят плащания към първите пенсионери, родени след края на 1959 г. и осигуряващи се във втория и третия стълб на пенсионната система.

Така внасящите в допълнителното задължително и доброволното пенсионно осигуряване са нараснали в първото полугодие с 2.6% и към 30 юни 2015 г. достигат 4 341 528 души.

Мъжете са 51.61% от осигурените в универсалните пенсионни фондове (II стълб за трета категория труд), като представляват 85.89% от тези в професионалните фондове, които също са част от втория стълб, а в тях се внасят осигуровки на работещите първа и втора категория труд. Делът на мъжете в третия стълб е 58.04% за доброволните и 33.14% в доброволните фондове по професионални схеми.

Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 38.2 години, в професионалните – 44 години, в доброволните – 49.2 години и в доброволните по професионални схеми – 40.9 години.

Натрупаните активи в системата на допълнителното пенсионно към 30 юни 2015 г. достигат 8.78 млрд. лв., като на годишна база нарастват с 16.24%. Повишението на нетните активи в компаниите се дължи основно на новите вноски, които се внасят всеки месец от работодатели и работници, както и доходността, която се постига от управлението на средствата от компаниите.

От следващата година удръжките от всяка осигурителна вноска, която правят пенсионните фондове, ще започне да намалява, решиха в края на юли депутатите с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Предвижда се поетапно намаление на таксите до 2019 г., като през 2016 г. понижението ще е от 5 на 4.5%, през 2017 г – 4.25%, 2018 г. – 4%, а през 2019 г. удръжките ще са 3.75% от вноската. Инвестиционната такса, която в момента е 1%, пък бе прието да намалее от 0.9% през 2016 г. до 0.75% през 2019 г.

В интервю за Mediapool.bg изпълнителният директор на NN Пенсионно осигуряване Анастас Петров обясни, че намалението е било съгласувано с бранша и е било взето възможно най-доброто решение към момента.

През есента предстоят нови промени в КСО, свързани с въвеждането на мултифондовете. В момента тече обществено обсъждане на предложенията на КФН.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?