Акции от "Лукойл Нефтохим Бургас" и "Петрол" ще се продават на борсата

Агенцията за приватизация обяви конкурс за избор на инвестиционен посредник за продажбата чрез публично предлагане на 1.33% от капитала на "Лукойл Нефтохим Бургас" и 1.893% от капитала на "Петрол".

Акциите на дружеството ще се предлагат на "Приватизационен сегмент за плащане с пари" на "Приватизационен пазар" на Българска фондова борса - София.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: