Анализът на данни става все по-важен за бизнеса

Около 90% от компаниите ще го ползват до 2020 г. за подобряване на резултатите, показва проучване

Анализът на данни става все по-важен за бизнеса

Използването на анализите на данни ще отбележи рязък скок през следващите три години. Това показва проучване, поръчано от един от лидерите в дигиталната трансформация "Атос" (Atos), проведено от "Форестър Кънсалтинг" (Forrester Consulting) за анализиране нивото на използване на анализите на данни (Data Analytics) сред компаниите по целия свят.

Въвеждането на анализите на данни ще обхване почти 90% от компаниите до 2020 г., чиято бизнес ориентация е базирана на данни, сочи проучването.

Към момента 40% от организациите вече използват анализите на данни за ключови бизнес функции от рода на продажбите, разработването на продукти и маркетинга. Други 23% от компаниите планират въвеждането им в рамките на следващите 12 месеца.

Тези резултати са налице, въпреки че една трета от компаниите посочват няколко бариери, които стоят пред въвеждането. Около 44% от анкетираните виждат нарастване на многообразието сред видовете неструктурирани данни като значимо предизвикателство. Други 35% са загрижени за традиционните практики по отношение на изходните бази данни и липсата на синхронизация между ИТ и бизнес функциите.

Повечето организации обаче предприемат действия, за да коригират това. Мнозинството от участниците в проучването изтъкват като критични приоритети за следващите 12 месеца подобряване на отношението ИТ - бизнес (71%) и реорганизация на ИТ с цел по-доброто синхронизиране с бизнеса (66%).

Урсула Моргенщерн от "Атос" направление "Решения за бизнеса и платформи" коментира, че "скоростта, с която определена организация извлича ползи от анализите на данни се определя в еднаква степен от въпроси, свързани както с бизнеса, така и с технологиите".

Проучването разглежда амбициите и приоритетите в единадесет индустриални сектори. То показа ясния акцент върху различни специфични за съответния пазар приоритети в зависимост от сектора.

При комуналните услуги например, анализите на данни се разглеждат като предпоставка за развитието на интелигентни мрежи, докато в производството анализите са тясно свързани с "умната" фабрика, особено във връзка с диагностичната поддръжка.

На фона на резултатите от своите проучвания "Форестър" подчертава необходимостта организациите стриктно да определят ясни и измерими бизнес цели за всички инициативи, свързани с анализите на данни. Тази промяна засяга в еднаква степен както процеса и културата, така и технологиите.

Проучването е направено чрез онлайн анкета сред 583 бизнес и ИТ лидери от предприятия в Северна Америка, Европа и Азиатско-тихоокеанския регион в периода септември – ноември 2016 г. Участниците са били директори, вицепрезиденти и ръководители. Целта е била да се оцени стратегията и управлението на анализите на данни в техните организации.

В проучването са включени единадесет сектора - енергетиката и комуналните услуги, финансовите услуги и застраховането, телекомуникациите, търговията, държавните институции, както и производството. Производственият сектор е представен от високи технологии и инженеринг, автомобилостроене, производство на потребителски стоки, фармацевтични изделия, химикали и метали и преработване.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?