Ананиев: Бъдещата сграда на детската болница е безопасна

Ананиев: Бъдещата сграда на детската болница е безопасна

Недовършената сграда в двора на Александровска болница, определена за бъдеща Национална педиатрия, не е претърпяла сериозно изменение през годините и не е опасна. Така здравният министър Кирил Ананиев отговаря на въпрос на депутата от БСП Анна Славова, която е поискала да получи копие от доклада за техническо обследване на конструкцията. Заради големия обем на доклада обаче министърът я кани да се запознае с него на място и я информира за основни изводи и заключения.

Фирма "Балмер Инженеринг", която е направила техническото обследване на конструкцията, е представила обследване в 12 тома, съдържащо снимков материал и изчисления, както и два заключителни доклада с обем 544 страници и количествено стойностна сметка за дейностите, необходими за укрепване на конструкцията на сградата.

Ананиев обяснява, че през 2007 г. от фирма "Балмер Инжинеринг" е изготвена конструктивна експертиза на същия обект. През 2019 г. МЗ е възложило нова такава експертиза на същата компания като допълнително в заданието са включени още задачи: преглед на съществуващата проектна документация, подробен оглед по носещите и неносещи части в сградата, изготвяне на инженерно-геоложко проучване, проверка за устойчивост на сеизмични въздействия и обобщен анализ на необходимите видове работи за привеждане на сградите с изискванията на нормативната уредба към момента на обследването.

От "Балмер Инжинеринг" са установили, че данните от обследваните през 2007 г. конструктивни елементи не търпят изменение във времето, т. е. не биха могли да се променят до 2019 г. "Бетонът е с такъв клас и якост, с какъвто е произведен и излят. Единственото, което се променя в конструкцията са дефектите, причинени от въздействието на околната среда и злонамерената човешка намеса, което е било обект на обследването от 2019 г", се казва в отговора на министъра. Освен това в представената конструктивна експертиза на незавършения строеж не се констатира, че сградата не отговаря на изискванията за безопасност при земетресения.

Критики относно конструкцията на сградата и противоречието ѝ със законовите изисквания изразиха от Камарата на архитектите, която се съди с МЗ за обявената обществена поръчка за изграждането на болницата. Изходът от съдебния спор се очаква да стане ясен скоро и да стане ясно дали МЗ има зелена светлина да възложи поръчката на избрания изпълнител или ще трябва да я обяви наново.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?