"Ананиев, кажи го по-простичко, от 500 и колко лева, минималната заплата колко става?"

Как правителството “отпуска“ 50 млн. лева за сестрите (Стенограма)

"Ананиев, кажи го по-простичко, от 500 и колко лева, минималната заплата колко става?"

Публикуваме стенограма от заседанието на правителството от 10 април, на което се взема решение да бъдат "отпуснати" допълнително 50 млн. лева за увеличение заплатите на медицинските сестри. Решението е придружено с коментар и разяснения от премиера Бойко Борисов и здравния министър Кирил Ананиев, каквито липсват при последващото им решение от май месец, с което парите са орязани до 6 млн. лева.

Точка 33
Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2019 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Надявам се, да ни подкрепите с министър Ананиев - около 50 милиона за повишаване заплатите на медицинските сестри. Така че, Ананиев, информирай колегите.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предлагам Министерският съвет да приеме постановление, с което да се одобрят допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2019 г. в размер до 50 милиона лева с цел гарантиране на по-добри условия и предпоставки за осигуряване на равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите в съответствие с потребностите на населението и правилата за добра медицинска практика.

С посочената сума ще се увеличат разходите по политика в областта на диагностиката и лечението, бюджетна програма осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението.

Съгласно Закона за лечебните заведения тази цел се постига по критерии и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването. Средствата ще бъдат предоставени като субсидия на лечебните заведения за болнична помощ.

Направеният анализ на дейността на лечебните заведения показва редица диспропорции и отклонения в механизмите и начините на формиране и разпределение на разходите по икономически елементи, в това число и разходите за персонал.

БОЙКО БОРИСОВ: Ананиев, кажи го по-простичко, от 500 и колко лева минималната заплата колко става?

КИРИЛ АНАНИЕВ: С направеното предложение ще постигнем като цел заплатите, които са предвидени като начални заплати по колективния трудов договор от 950 лева за медицинските сестри. Не само за медицинските сестри, а за професионалистите по здравни грижи, тъй като там влизат и акушерки и други специалности, които са включени в тази група.

БОЙКО БОРИСОВ: И контролът, да не стане така, както имаше сигнали, в някои болниците докторите си ги дадат за ДМС-та и да не стигнат до сестрите. Така че за това го правя публично. Това, което поехме като ангажимент на фиш това да е минималната и особено за тези болници, които са в трудно достъпни или не могат по клинични пътеки да наберат достатъчно пациенти, защото там, където болниците са натоварени, заплатите са доста по-високи. Това е за да можем да запазим тези работни места на медицински сестри и други служители по здравни грижи.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Особено в отдалечените високо планински, трудно достъпни места, където наистина демографският проблем е сериозен.

БОЙКО БОРИСОВ: Срещни се с тях, обясни новата методика и контрола върху нея. 

КИРИЛ АНАНИЕВ: Ако правителството днес приеме това постановление, аз го приемем като една гаранция, за да мога да продължа в рамките на срока, в който сме се разбрали с професионалистите по здравни грижи да направя методиката, за да бъде справедлива, но на базата на определени принципи за разпределение на разходите за персонал.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.

Приемаме точка 33.

Споделяне

Още по темата

Още от България