Ананиев: НЗОК има капацитет да поеме лечението на децата в чужбина

Ананиев: НЗОК има капацитет да поеме лечението на децата в чужбина

Здравният министър Кирил Ананиев заяви, че преминаването на Фонда за лечение на деца към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) през следващата година е стъпка напред и касата има капацитета да се справи със задачата.

“Разчитаме много на капацитета на НЗОК, защото до момента управлява 80 млн.лв. за лечение в ЕС и няма никакво оплакване по отношение на изразходването на тези средства или някой да не е получил грижа“, каза Ананиев.

Той заяви, че НЗОК взима решения на базата на обективни и ясни медицински критерии въз основа на европейските изисквания и регламенти за лечение на чужди граждани и това гарантира високо ниво на прозрачност.

“При окончателно приемане от Народното събрание на предложението за преструктуриране на Център “Фонд за лечение на деца“ в тримесечен срок от влизането в сила на закона следва да бъдат издадени необходимите подзаконови нормативни актове, с които да бъдат уредени всички отношения във връзка с поемането изпълнението на съответните дейности от НЗОК", обясни той.

“Част от въпросите, които подлежат на уреждане, са свързани именно с организацията на работата на здравноосигурителната институция и в този смисъл очаквам да бъдат обсъдени всички възможности и да бъде предложено най-удачното решение с оглед гарантиране на процеса на работа по осигуряване на всички дейности във връзка с лечението на българските деца“, коментира Ананиев.

Именно преминаването на Фонда за лечение на деца към НЗОК без ясно разписани нормативни правила е в основата на надигащите се притеснения в обществото дали ще бъде осигурен плавен преход без допълнителни рискове за живота и здравето на децата. Част от притесненията са свързани с това например как НЗОК възнамерява да плаща за лечение извън ЕС, за хонорари на лекари в чужбина, лекарства и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Ананиев отново увери, че всичко, което досега е било финансирано от фонда, ще се финансира и занапред от НЗОК. Той също така заяви, че средствата за лечението на деца в чужбина, които ще се превеждат от МЗ, ще бъдат целеви трансфер и няма да могат да се използват за други цели.

“Целта на преминаването на Фонда за лечение на деца и на Комисията за лечение в чужбина към НЗОК е уеднаквяване на процедурите. НЗОК ще финансира и администрира дейностите, а формулярите за лечение ще се издават единствено от НЗОК като компетентна институция. Няма да се отнемат досега съществуващите права“, каза здравният министър.

Очакваният резултат е намаляване на срока за изчакване и по-добра финансова дисциплина, по-прецизна оценка на потребностите, пълна прозрачност, ясни медицински критерии въз основа на европейските критерии. 

Споделяне

Още по темата

Още от България