Ангажиментите и обещанията на президента Росен Плевнелиев

1. Да публикува всички поети по време на предизборната кампания за президент ангажименти на страницата на президентството в интернет – изпълнено.

2. Да работи за утвърждаване на модерна европейска дипломатическа служба на България и да не подписва укази за назначаване на посланици, които принадлежат към ДС .

3. Да назначи в администрацията на Президента компетентни, млади хора и непринадлежащи към ДС.

4. Да работи по финализиране на дългосрочен план за развитие на България, изведен в Национална програма за развитие-2020 и да наблюдава институциите дали работят по изпълнението ѝ.

5. Да работи за репутацията и доброто име на България.

6. Да бъде Президент на регионите, да ги посещава редовно и представители на регионите да участват в Съветите на Президента.

7.  Да работи за провеждането на първия референдум на България по обществено значими въпроси.

8. Да провежда дебати преди взимане на ключови решения, свързани с бъдещето на България.

9. Да проведе дебат за АЕЦ "Белене“, след като изпълнителната власт представи пред обществеността точни и ясни параметри и аргументи по проекта.

10. Да отстоява приоритетите за енергийна ефективност, енергийна сигурност и независимост и либерализация на енергийните пазари.

11. Да съдейства за активното участие на страната ни във всички основни дебати за бъдещето на Европа.

12. Да работи за реформа в здравеопазването.

13. Да работи за образование, квалификация и иновации, адекватни на нуждите на икономиката.

14. Да работи за създаване на фонд за целенасочена подкрепа за иновации на млади хора.

15. Да подпомага институциите в борбата с корупцията.

16. Да наблюдава предоставянето на електронни услуги да се превърне в приоритет на изпълнителната власт и да следи прогреса в тази посока.

17. Да работи за по-добра бизнес среда и за привличане на повече инвестиции.

18. Да съдейства на изпълнителната власт за приоритизиране на административната реформа, с цел създаване на мотивирана и добре работеща администрация.

19. Да наблюдава работата на изпълнителната власт за напредъка по приоритетите в областта на инфраструктурата.

20. Да подпомага активно развитието на традиционни и важни индустрии за България като туризъм, земеделие и информационни технологии.

21. Да подкрепя външна политика, обвързана с нуждите на икономиката и да съдейства за привличане на повече чуждестранни инвестиции.

22. Да работи за боеспособни и /адекватни/ компактни въоръжени сили.

23. До 2013 година да работи за внасянето и разглеждането в Народното събрание на устройствените закони на Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана.

Споделяне

Още по темата

Още от България