Вицето на Първанов е подписвал през главата на комисията

Ангел Марин е помилвал 49 души на своя глава, половината - убийци

Помилването на ромския бос Дон Цеци е било изцяло политически мотивирано

Ангел Марин е помилвал 49 души на своя глава, половината - убийци

За 10 години на "Дондуков" 2 бившият вицепрезидент Ангел Марин на своя отговорност е подписал укази за частично или пълно помилване за 49 души, въпреки мотивирания отказ на комисията по помилванията в президентството. Повече от половината от тях са осъдени за убийство, а шестима - за убийство по особено жесток начин.

Архивите на президентството разкриват още, че едно най- скандалните помилвания - това на лидера на Евророма и дългогодишен съюзник на социалистите Цветелин Кънчев - е изцяло политически мотивирано.

Ангел Марин опрощава остатъка от присъдата на Кънчев, въпреки че всички осем членове на експертната комисия се обявяват "против" с безпрецедентно остри становища.

Това става ясно от данните, предоставени на Mediapool от президентството по реда на Закона за достъп до обществена информация. Изготвянето на справката отне 25 дни след подаване на заявлението заради големия обем данни.

Информацията напълно опровергава тезата на бившия президент Георги Първанов, който обясни в четвъртък, че указите за опрощаване и помилване са плод на дългосрочна съгласуваност.

Около 10% от издадените укази за "държавна милост" са плод само на преценката на вицепрезидента Марин. Той не се вслушва в мнението на експертната си комисия, съставена предимно от утвърдени преподаватели по наказателно право. От представените на Mediapool данни става ясно, че затворническата администрация е основната институция извън президентството, която е давала мотивирани предложения за помилване на подопечните си затворници.

Ангел Марин обяви в четвъртък, че внимателно е прегледал "на лаптопа си" всички случаи на помилвания и е видял, че не е сгрешил никъде. Пред медиите той изнесе избрани примери за помилвани изнасилвачи, убийци и други, след което заключи, че не е помилвал големи босове, а основно хора със здравословни проблеми.

Мотивите на експертната комисията разкриват, че мнозинството от помилваните наистина са хора с тежки здравословни проблеми, други са счетени за превъзпитани, трети за твърде тежко осъдени, но има и помилвания, за които няма никакво разумно обяснение.

Дон Цеци – помилван въпреки всичко

В края на 2005 г. Ангел Марин помилва ромския бос и лидер на "Евророма" Цветелин Кънчев, изтърпяващ условна присъда за за изнудване, въпреки че комисията за помилванията е заявила: "Всички членове на Комисията единодушно отказват помилване, като се позовават на очакване за негативна обществена реакция, неотносимост на доводите за добро поведение след приложението на предсрочното освобождаване, несъгласие, че помилването в този случай ще бъде израз на етническо равноправие и опасение от създаване на напрежение между държавния глава и съда, тъй като помилването ще елиминира фактически и юридически съдебното решение за предсрочно условно освобождаване".

След това "съгласуване", по думите на Първанов, Марин издава указ и помилва Кънчев точно преди парламентарните избори, а указът реабилитира напълно пред закона осъдения ромски бос. След като се води неосъждан, той получава право да участва в изборите, а според много медии тогава, сделката между Първанов и Дон Цеци е за ромските гласове на президентските избори през 2006 г., които Първанов печели.

Правилната позицията на комисията за помилванията се потвърждава и от факта, че само 5 години по-късно Цветелин Кънчев отново е подсъдим за изнудване.

В много от случаите, когато вицепрезидентът е раздавал висшата държавна милост на своя отговорност, комисията е заявявала, че липсва "изключителност" в молбите за помилване.

Така Ангел Марин е опростил 1 година и 2 месеца от наказанието на лице с инициали В.И.П., за когото комисия казва "да не бъде помилван, защото в миналото е осъждан за неплащане на издръжка, измама, кражби и длъжностно присвояване; досега е изтърпял общо 7 години и 4 месеца по затворите; след като изтърпи наказанието, за което иска помилване, има да търпи още 11 години затвор.

Множеството престъпления, почти всичките срещу собствеността, обосновават опасност от рецидивиране; осъденият има изградени трайни престъпни навици и липсват изключителни обстоятелства, налагащи помилване".

Поставя под съмнение "нетърпимостта" на президента към корупцията

Друг изключително скандален случай е пълното помилването на осъден за опит за подкуп шеф на дирекция "Общинска собственост" в Община Варна с инициали И.Й.Ч.

Ангел Марин му опрощава 6 години затвор, а комисията по помилванията твърди, че "престъплението е тежко не само по смисъла на Наказателния кодекс, но и много обществено укоримо и пряко засяга устоите и авторитета на държавната администрация".

За да убедят бившия вице, членовете на комисията изтъкват и аргумента, че това помилване би компрометирало твърденията на президента Първанов за нетърпимост към корупцията по върховете на властта.

"Помилването би предизвикало отрицателни обществени реакции, няма да бъде разбрано и оправдано и от другите лишени от свобода; такова помилване ще се окаже в пълно противоречие с позицията на Президентската институция на нетърпимост към корупционните престъпления и ще постави под съмнение лансираните от Президента идеи за борба с корупцията във високите етажи на властта. Цялото общество познава предложението на Президента за създаване на специална независима Комисия за борба с корупцията", се казва в мотивите на експертите, които Марин не зачита.

По подобен начин изцяло е помилван и общински съветник, осъден за неплащане на данъци. Осъденият е натурализиран български гражданин с висок социален статус, а комисията възразява срещу проявата на милост, защото е извършил престъпление, към което обществото се отнася с особена непримирмост, изтърпял е много малка част от присъдата и все още не е започнал да плаща по делото за данъците си.

След това Марин опрощава и глобата от 700 лева на лице, осъдено по две дела за документни престъпления, чието наказание по принцип е намалено заради сключено споразумение с прокуратурата.

Помилваните убийци и крадци

Помилването на убийци преобладава в списъка от случаи, когато Марин взима решение да опрости наказание, въпреки мнението на комисията си. Особено скандално е помилването на осъден за грабеж с убийство като в този случай вицепрезидентът действа на два етапа.

Първо през 2004 г. опрощава 2 години от присъдата, въпреки отрицателното мнение на експертите. Две години по-късно осъденият подава нова молба и Марин го помилва напълно. Комисията отново е против. Помилвани, без каквито и да е мотиви, са шест души, осъдени клевета.

Вицепрезидентът намалява с 1 година присъдата на осъден за кражба и убийство на собствения си син, при положение, че осъденият не е излежал дори поливаната от наказанието си. Според комисията "държавна милост на този ранен етап от изтърпяване на наказанието при липса на изключителни обстоятелства би била обществено неприемлива".

С 1 година е намалено наказанието и на осъден за отвличане и убийство, въпреки че няма настъпили "изключителни обстоятелства" в досието на затворника.

Милост е получил и осъден за убийство по особено жесток начин, който освен това престъпление има още две присъди за хулиганство и средна телесна повреда.

В друг случай Марин е намалил с 1 година наказанието на осъден за убийство особено жесток начин, който преди това е подложил жертвата си на физически и психически тормоз. Комисията не подкрепя, защото не са налице изключителни обстоятелства, които да мотивират помилването. Вицепрезидентът помилва лишения от свобода без мотиви.

Намалено е с 1 година наказанието на човек, убил съпругата си по особено жесток начин, като преди това системно я подлагал на тормоз и нечовешко отношение. Комисията възразява - поради особената тежест на деянието, докато затворническата администрация предлага намаляването на наказанието заради добро поведение.

Без зачитане на мотивите на комисията са помилвани петима рецидивисти, арестувани за множество кражби, осъдени за измами и присвояване, един за контрабанда, както и лице, излежаващо присъда за даване на отрова. Осъден за убийство получава опрощаване на 6 месеца от наказанието си, защото бил изпаднал в "лека депресия".

Общо 529 помилвани, опростени глоби за 1.76 милиона лева

Общият брой на помилваните по време на двата мандата на Георги Първанов и Ангел Марин са 529 души. От тях 232 случая са на осъдени за убийство.

В статистиката има и 33 случая на опрощаване на глоби за общо 1 761 600 лева.

През всичките 10 години, един член на комисията за помилванията към президентството гласува "против" опрощаването на глоби, считайки, че милостта на държавния глава не се простира чак толкова далеч.

Информацията за помилванията бе предоставена на Mediapool с инициалите на осъдените лица, защото президентството счита пълните им имена за лични данни.

Мненията на помощната комисия за помилванията не са задължителни за вицепрезидента, който дори няма задължение да мотивира своите укази. След издаването им, задължението на правосъдния министър да ги приподписва е изцяло формално и няма как да промени волята на президентството.

Висящ е въпросът кой контролира силно корумпираната система на затворите, която най-често предлага на президентството помилване на определени лица.

От представената информация на Mediapool става ясно, че голяма част от предложенията за "държавна милост" идват именно от затворите. В някои от случаите Марин се е доверявал именно на тях, а не на мнението на своите експерти.

Ключови думи

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?