Анкетна комисия на ЕП ще търси пропуските, довели до терористичните удари в Европа

Анкетна комисия на ЕП ще търси пропуските, довели до терористичните удари в Европа

Европейският парламент реши да създаде анкетна комисия, която да установи пропуските, довели до последните терористични удари в Европа.

Комисията ще работи с мандат от една година и ще се опита да проучи мерките за борба с тероризма и недостатъците в трансграничното съдебно сътрудничество в обмена на информация. Парламентарната комисия ще проучи и оцени степента от терористична заплаха в ЕС, и ще прецени всички възможни пропуски досега.

Комисията ще проучи прилагането на съществуващите мерки в областта на опазването на външните граници, ще очертае пропуските при обмена на данни между съдебните системи, правоприлагащите власти и разузнавателните служби, ще провери оперативната съвместимост на европейските бази данни за обмен на информация, ще оцени въздействието на законодателството на ЕС за борба с тероризма, процеса на радикализация и механизмите за пране на пари и финансиране на терористични организации, включително връзките им с организираната престъпност. Комисията ще потърси примери за успешен опит в мерките за сигурност на уязвими цели и критична инфраструктура (летища и гари).

Парламентарната комисия ще бъде съставена от 30 евродепутати, а срокът за работата ѝ може да бъде удължен. Членовете на комисията ще изготвят междинен и заключителен доклад, който ще съдържа препоръки. Комисията ще прави официални посещения и ще организира изслушвания с участието на институции на ЕС и съответните агенции, национални парламенти и правителства, правоприлагащите власти, разузнавателните служби, съдии и магистрати, както и организации на жертвите от тероризма. Някои от срещите ще бъдат при закрити врата.

Споделяне

Още от Европа