Анна-Мария Борисова разпредели ресорите на заместниците си

Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова са определени ресорите на новите заместник-министри, съобщиха в сряда от министерството. С идването на новия министър екипът на министерството беше изцяло подменен.

Зам.-министър проф. Иван Миланов ще отговаря за болниците, преструктурирането на здравния сектор, разработването и изпълнението на медицинските стандарти и други нормативни актове, свързани с медицинското обслужване на населението. В неговите компетенции са и националните и регионалните здравни стратегии, програми и проекти в областта на медицинските дейности.

Миланов ще контролира акредитацията на лечебните заведения, разрешенията за лечебна дейност и медицинската експертиза на работоспособността. В неговия ресор са и проверките на медицинското обслужване на пациентите, медицинското образование и следдипломното обучение.

Зам.-министър Гергана Павлова ще е с ресор лекарствена политика. Тя ще осъществява взаимодействието с НЗОК по въпросите на лекарствените продукти и медицинските изделия. В нейните компетенции е планирането и осигуряването на лекарствени продукти за лечебните заведения, както и подготовката на нормативни актове, свързани с регулацията на лекарствените продукти и медицинските изделия. В ресора ѝ са включени също изпълнението на национални и регионални здравни стратегии, програми и проекти в областта на лекарствената политика, както и определянето на национални консултанти в областта на лекарствената регулация и тяхната работа.

Зам.-министър Десислава Димитрова ще контролира преструктурирането на здравния сектор в областта на общественото здраве, разработването и управлението на проекти и програми в областта на здравеопазването, финансирани от фондовете на ЕС, международни финансови институции и донори. Сфера на отговорност на заместник-министър Димитрова е и разработването и изпълнението на концепция и програми за електронно здравеопазване.

Тя ще отговаря и за изпълнението на националните и регионалните здравни стратегии, проекти и програми в областта на общественото здраве. В ресора ѝ са включени също профилактиката на болестите и промоцията на здравето, превенцията и контрола на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции. Димитрова ще отговаря за държавния здравен контрол в тези сфери, както и за радиационния контрол.

Споделяне

Още от България