Антидискриминационната комисия се самосезира за ограничението “Право“ да се учи само редовно

Антидискриминационната комисия се самосезира за ограничението “Право“ да се учи само редовно

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се е самосезирала относно въведено с наредба ограничение обучението по специалността “Право” да се осъществява единствено в редовна форма.

Ограничението беше въведено, след като анализ отчете сериозно разминаване в знанията и уменията на студентите, завършващи редовно и задочниците.

Промените трябва да влязат в сила от 2018/2019 учебна година и няма да засягат сегашните студенти по право.

Комисията за защита от дискриминация обаче се е самосезирала по доклада на своя член Орлин Колев, според който “цели групи в обществото могат да се поставят в неравноправно положение“ заради ограничението.

В доклада се посочва, че установената редовна форма на обучение като единствено възможна на практика представлява ограничително условие за неопределен, но определяем кръг лица, които искат да се обучават в специалност “Право”. По този начин се изключва възможността работещи граждани или учащи се в други специалности да се обучават в специалност “Право”.

Предвидената единствена редовна форма на обучение може да се разглежда и като ограничителна при упражняване правото на труд както за студентите, така и за преподавателите и би стеснила възможността в учебния процес да бъдат привлечени изявени в теорията и практиката специалисти. В доклада се сочи още, че по този начин могат да бъдат различно третирани широки групи от лица по признаците лично положение, имуществено състояние, възраст и увреждане, като е възможно да бъдат засегнати и лица, носители на други защитени от закона признаци.

Вносителят на доклада предлага и Комисията за защита от дискриминация приема да образува производство по казуса, в рамките на което да бъде установено дали изискването, разписано в приетата нова Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност “Право” и професионална квалификация “юрист” нарушава равенството в третирането, а оттам и антидискриминационното законодателство.  

Споделяне

Още по темата

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?