Антикорупционният фонд сезира прокуратурата за незаконен добив на инертни материали

снимка Антикорупционен фонд

Антикорупционният фонд сезира прокуратурата за "незаконен добив" на подземни богатства в областта "Конаговски чал" край Пазарджик, съобщава неправителствената организация. Кариерата се намира в землищата на селата Дебръщица и Алеко Константиново

Организацията твърди, позовавайки се на свои източници, че фирма "ЕКО-ХИДРО-90" ООД разполага с разрешително за взривни работи от МВР (сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"). Фирмата е декларирала, че планира да изгради промишлена постройка върху терена.

"Екипът ни обаче не се натъкна на строителни работи в този парцел. За сметка на това жители на района свидетелстват за взривни работи и товарене на инертни материали от околните населени места. Фондът разполага и с фотографии на случващото се", се казва в съобщението на неправителствената организация.

Фондът е сигнализирал и Министерството на енергетиката и оттам е получен отговор, че наистина става дума за незаконен добив на инертни материали. Фирмата е била проверена на 21 март т.г., когато е установено, че хидравличен верижен багер товари скална маса от находището. На управителя на "Еко-Хидро-90" ООД е съставен констативен протокол и му е указано незабавно да прекрати незаконната дейност.

АКФ напомня, че извършването на добив на подземни богатства е престъпление, а не нарушение и поради това сезира прокуратурата.

Споделяне

Още от България