Антимонополният орган забрани подаръците при покупка на едро

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) реши, че при продажбата на стоки или услуги в по-големи количества не е допустимо да се предлагат като бонус стоки или услуги, различни от продаваните.

Подаръците за закупуване на по-големи количества от дадена стока или услуга е обичайна практика в търговския оборот, която е от полза за предприятията и потребителите, смятат от КЗК. Отстъпката обаче трябва да е намаление на цената или допълнителни количества от същите стоки или услуги, смята антимонополният орган.

Например, производител на хляб не би трябвало да подарява лаптоп на свой клиент – дистрибутор при сделка за голямо количество от продукцията му, считат от КЗК.

Когато, вместо отбив, заедно с продаваните стоки или услуги, се предлага стока или услуга от друг вид, това би довело до налагане на непазарни методи за продажба, а оттам до изкривяване на пазарното търсене и увреждане интересите на конкурентите, мотивира се комисията.

Подобно предлагане подменя функциите на отбива като такъв и създава предпоставки за заобикаляне на закона, тъй като предлаганата стока или услуга, различна от основната, представлява всъщност добавка, която следва да бъде забранена.

Споделяне

Още от Бизнес