Антония Първанова ще гради малки фамилни центрове за гледане на деца

Антония Първанова ще гради малки фамилни центрове за гледане на деца

Кандидатът на НДСВ за кмет на София Антония Първанова се обяви за въвеждането на по-модерни социални услуги в столицата, както и за това бюджетът на града да е социално ориентиран. Първанова представи в сряда част от предизборната си платформа, свързана със здравеопазването и образованието.

В програмата на Първанова се предвижда още създаване на домове и дневни центрове за възрастни хора, развитие на малки фамилни центрове за отглеждане на деца, както и построяване на пансион за бездомни хора.

Сред приоритетите в здравеопазването са изработването на система за оценка на здравето на гражданите, програми и кампании срещу тютюнопушенето, борба със замърсителите на въздуха и пр.

За децата в София жълтата кандидатка ще работи за създаването на центрове за обучение и игри, училищно здравеопазване, насърчаване на физическата активност чрез партньорства със спортни федерации и клубове.

В програмата е залегнало реорганизиране на лечебните заведения за по-ефективно използване на услугите, “достъп до лечебните заведения без корупционни практики, като се предвижда въвеждане на най-добрите системи в ЕС в това отношение”. Финансовото обезпечаване се очаква да бъде по линия на Структурните фондове на ЕС, както и чрез създаване на публично-частни партньорства.

Втората група приоритети, залегнали в програмата на Първанова, са свързани с управлението на ресурсите в общината, градоустройството и инфраструктурата, транспорта, жилищната политика и пр.

Третата част е посветена на бюджета, административния капацитет, прозрачността, отчетността, участието на гражданите в управлението на общината.

Споделяне

Още от България