АОП пропусна 2 години и сега "тества" новата платформа с реални поръчки

АОП пропусна 2 години и сега "тества" новата платформа с реални поръчки

Mediapool продължава дискусията за новия портал за обществени поръчки. След като в понеделник в своя авторска позиция "Как в България ЕК даде милиони за скриване на обществените поръчки?" експертът Георги Спасов посочи редица примери как новият портал "Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)" дава грешни резултати при търсене на поръчки и така вместо да подобрява, ограничава публичността и намалява конкуренцията между фирмите, във вторник Агенцията по обществени поръчки(АОП) отговори, че прецииране на резултатите в новия портал може да се случи с използването на кавичкичи. Ведомството добави, че новата система макар и задължителна, все още е в етап на разработване. Нейното създаване струваше близо 4.8 млн. лева без ДДС.

Днес отново в своя позиция Георги Спасов представя своята гледна точка по становището на агенцията.

Всички от нас ползваме една или друга търсачка в интернет и малко или много знаем какво да очакваме, когато търси по ключови думи. На първо място винаги излизат резултатите, които съдържат всички думи, а не както показахме в ЦАИС ЕОП да търсиш община София и да ти излиза резултат поръчка за община Враца.

В изграждането на ЦАИС са налице доста нестандартни решения и за някакво адекватно ползване на търсачката се оказа, че е необходима да се прочетат инструкциите за ползването на системата, чието откриване на сайта също е трудоемка задачи, която отнема доста време. Интересно е колко от средностатистическите ползватели на интернет са чели инструкции за ползване на търсачки?

За новата система ЦАИС бяха изхарчени милиони от ЕС, но от друга страна все още е достъпен старият регистър на обществените поръчките, който има адекватно работеща търсачка. Всеки може да провери в него, че като търси доставка на компютри, няма да му излезе доставка на гориво, каквито грешни резултатите дава новата система. Проблемът е, че в този регистър вече не се публикуват нови поръчки. Старата търсачка даваше възможност да се търси и в описанието на поръчката, а не само в заглавието, което е ограничен набор от символи. Липсата на тази възможност ограничава значително резултатите от търсенето.

Що се отнася до препоръката на Агенцията по обществени поръчки, че резултатите от търсенето в новия портал може да се прецизират с кавички, то проверка показа, че това се случва само, ако се ползват латински кавички. Самото използване на кавички не решава напълно проблема, тъй като в този случай думите трябва да са в точно определена последователност и между тях да няма други думи. Например, ако търсите "компютърна техника" няма да излязат поръчките за компютърна изчислителна техника. Не излизат и допълнителни дейности, за които се търсят изпълнители, които не са включени в заглавието.

Това са резултати от стария портал за обществени поръчки. Новият портал няма да даде този резултат, защото видеонаблюдението не е посочено в заглавието. Ето така новата ЦАИС ЕОП, направена с милиони от ЕС вместо да показва крие обществени поръчки. Снимка: Скрийншот

Да не говорим, че за съвременното програмиране подобни инструменти за "прецизиране" на резултати предизвикват смях.

В крайна сметка, адекватната работа на търсачката в ЦАИС е от ключово значение за осигуряването на прозрачност на поръчките. Получаването на желаните резултати при изпълнението на търсене би позволило участието на повече оференти, а конкуренцията е основният гарант, че няма да има завишаване на цените в поръчката и парите на данъкоплатците ще бъдат разходвани по предназначение.

В параграф 52 от преамбюла на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. се посочва значението на електронното възлагане на обществените поръчки – значително да опростят публикуването на поръчките и да увеличат ефективността и прозрачността на процесите за възлагането им.

Другото важно в тази директива е, че бяха дадени 30 месеца преходен период за преминаването изцяло към електронно възлагане., т.е. срокът изтичаше някъде през 2017 г. И сега забележете у нас порталът е все още в етап на разработване, както посочи преди ден Агенцията по обществени поръчки пред Mediapool.

Обществената поръчка за създаването на Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) е стартирана от България едва през март 2017 г. или три години след приемането на директивата. Естествено е, че за създаването и за тестването на една такава платформа е необходимо определено време. 30 месеца преходен период следваше да се използват тестването и изчистването на различните грешки в системата. Форсираното разработване на платформата в последния възможен момент даде своите резултати, които са налице.

Отделен и важен въпрос е как може новата платформа да е задължителна за всички фирми, да дава дефекти в търсенето и да е задължителна? И колко време ще продължи тази ситуация, в която реално се крият обществени поръчки?

Нужно е и да припомня, че за необходимостта от електронно възлагане на обществени поръчки се говори много преди 2014 г., но извинението да не се създаде у нас беше повече от абсурдно – щели да бъдат необходими значителни промени в ЗОП.

Това абсолютно не е вярно, тъй като самата система засяга единствено начина на подаване на документите в електронен формат. Основните принципи и процедури по провеждането на обществените поръчки остават същите. От друга страна значението на електронното подаване на документи е изключително голямо – то може да направи невъзможна подмяната на книжните документи в офертите на фирмата. Например, незаконно някой чиновник да "подмени" ценово предложение и да изкара, че друга фирма е дала най-ниската предложена цена и да я направи изпълнител на поръчка.

*Авторът е бил експерт в отдел "Контрол на обществените поръчки" в Държавен фонд "Земеделие" във времето от 2010-2015 г.

Споделяне

Още по темата

Още от България