АП избра "Първа Финансово Брокерска Къща" за инвестиционен посредник на пул "Енергетика"

Агенцията за приватизация избра консорциумът между "Първа Финансово Брокерска Къща"АД и "Фина - С"АД за победител в конкурса за инвестиционен посредник на акциите от дружества от пул "Енергетика".

В пула се предлагат книжа от седем предприятия. Ще се продават по 49 % от капитала на "Енергоремонт холдинг" ЕАД, София, "Енергоремонт - Русе" АД, Русе, "Енергоремонт - Бобов дол" АД, Бобов дол, "Енергоремонт - Варна" АД, Варна, ТЕЦ "Марица 3" ЕАД, Димитровград, както и 30 % от капитала на "Параходство Българско речно плаване" ЕАД и 17 935 акции от капитала на "София филм" АД, София.

Акциите на дружествата ще се продават срещу компенсаторки на фондовата борса.

Споделяне

Още от Бизнес